(Last Updated On: 1. april 2015)

Læserbreve-735x415Af:
Line Krogh Lay
Kommunalbestyrelsesmedlem for Radikale Venstre

I Radikale Venstre er vi klar over udfordringerne i forhold til rigkær og Natura 2000, og vi ønsker at værne om naturen og skåne Ådalen mest muligt. Samtidig har vi dog nogle trafikale udfordringer, som skal løses i Strøby Egede. Igennem en årrække har skiftende kommunalbestyrelser haft en tendens til at projektere først og spørge bagefter. Hvilket har resulteret i afslag og tabte sager.

Vi mener, at vi fremover skal blive bedre til at gøre det omvendte. Altså spørge først, hvad der kan lade sig gøre og projektere bagefter i samråd med fx Naturstyrelsen eller andre relevante interessenter. Det vil både spare os tid og penge.

Om der allerede foreligger et uddybende svar på alle løsningsmodeller over eller for så vel under Ådalen, og om alt er prøvet, mener vi er et vurderingsspørgsmål. Derfor bør det afdækkes, hvilke muligheder der er for at lave en vej hen over eller måske under området. Billedet vil måske ændre sig, hvis man vælger en måde, der er mere skånsom over for Ådalen. Fx kunne man hæve vejen via en buebro med et spænd henover hele Ådalen. På den måde er det kun skyggeeffekten, der skal tages højde for. Denne løsning kunne også blive en spændende og visionær portal til Stevns.

Uanset hvad, skal vi finde en løsning i forhold til Strøby Egede. En af løsningerne kan være at forbedre den offentlige trafik igennem området. Man kan fx overveje at lave en busterminal med pendlerparkering i Strøby Egede-området. Herudover er vi også nødt til at retænke byplanlægningen der, hvis vejen ikke bliver til noget.

Vi tager gerne tævene, hvis det resulterer i, at vi kan bevæge os fremad uden at være usikre på, om vi skulle have overset en løsning. Plan- og Teknikudvalget blev på Kommunalbestyrelsesmødet bedt om at se på sagen, og vi må jo afvente, hvad de finder frem til. Herefter kan vi så drøfte, om der er økonomisk realistiske eller ønskværdige løsningsmodeller.

Er omfartsvejen levedygtig, eller skal den stedes til hvile? Det er hovedspørgsmålet.

Skriv en kommentar