(Last Updated On: 13. september 2019)

– eller mener vi noget med det?

På de sociale medier er det i sidste uge åbenbaret, at en byggematador er igang med at planlægge opførelse af en række huse på Ådals mark, som ligger lige ved Tryggevælde å i Strøby Egede.

Det er en plan, som der er gået meget stille med. Kun pga. nogle vågne Strøby Egede borgere, som har begæret aktindsigt, er det nu kommet frem, at kommunens forvaltning og bygherren har arbejdet med sagen i det sidste år.

Utroligt at der er blevet brugt tid og penge på denne sag.

Politikere og borgere på Stevns har brugt lang tid på at diskutere en kommuneplan, som slår fast, at Strøby Egedes udviklingsretning er i retning af Strøby.

Flere kommunalpolitikere, bl.a. viceborgmesteren har før sidste kommunalvalget slået fast med syvtommersøm, at der ikke skal bygges i Strøby Egede, mellem Tryggevælde åen og Stevnsvejen.

Så burde den ged vel egentlig være barberet.

De rigtige planbeslutninger om ikke at bygge i nærheden af Tryggevælde å er netop blevet aktualiseret af, at regeringen har vedtaget den offensive plan om en 70 procent CO2 reduktion i 2030. Den plan vil kræve, at store jordarealer, specielt lavtbundsjorder, skal tages ud af drift, og gøres til vild natur. Her vil det være helt oplagt, at Tryggevælde Ådal bliver et af de steder, som får mere uberørt natur.

Alligevel er der ansatte i planafdelingen, som bruger masser af tid på en plan, som forhåbentlig ikke bliver til noget.

Jeg vil opfordre mine kolleger i KB til at melde klart ud, at dette helt igennem tåbelige byggeprojekt ikke vil blive til noget, så kommunens forvaltning ikke behøver at bruge mere tid på det.

Med venlig hilsen
Sejer Folke
Medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Skriv en kommentar