(Last Updated On: 1. februar 2021)

 

Udvalgsformand Mikkel Lundemann (C), borgmester Anette Mortensen (V) og erhvervschef i Stevns Erhvervsråd, Thomas Christensen fik i 2019 en god idé om at etablere et Iværksætterhotel. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Erhverv: Den 20. september 2019 åbnede det nyindrettede iværksætterhotel ”Startup Stevns” i Hårlev.
I dag står de fleste kontorer tomme.

Væksteventyr?

Dengang udtalte formanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET), Mikkel Lundemann Rasmussen (C):
”Det er en stor glæde, at vi i Stevns Kommune nu kan tilbyde vores iværksættere og erhvervsdrivende nogle moderne faciliteter. Det viser, at vi som kommune vil sikre vores erhvervsliv ordentlige og professionelle rammer og dermed skabe forudsætningen for arbejdspladser, velfærd, og måske på sigt et helt nyt væksteventyr her i Stevns Kommune.”
Og sammen med borgmester Anette Mortensen (V) klippede han den obligatoriske røde snor over.

Budget på en halv million

Men i januar 2021 er der ikke kommet meget væksteventyr ud af Stevns Kommunes investering i den gode idé om et iværksætterhotel.
Der blev afsat en halv million til etableringen, men den endelige udgift blev ifølge Stevns Kommune 354.000 kr. Dertil kommer et driftsbudget på en samlet nettoudgift på 120.000 kr. i 2020.
Tanken var, at det nye kommunale center for iværksætteri skulle forenes med spændende arrangementer og nem adgang til sparring med Stevns Erhvervsråds erfarne konsulenter.
Stedet består af et kontormiljø med otte pladser samt to enkeltmandskontorer, adgang til mødefaciliteter samt til en del af et videnscenter, som både rummer bibliotek og det innovative teknologiværksted, Stevns Maker Space.
Det er Stevns Erhvervsråd, der forestår arbejdet omkring at få lejere til iværksætterhotellet, og ifølge oplysninger fra Stevns Kommune, har der været en lejer i tre måneder fra december 2019 til og med februar 2020, og nu én lejer, som har lejet et af de to lukkede kontorer siden august 2020.

Svært med arrangementer

Stevnsbladet har spurgt Mikkel Lundemann Rasmussen, om det er coronaen eller manglende interesse, der har lagt den gode idé ned?
– Siden genåbningen af huset, efter at Covid-19 ramte os i foråret, er der sendt breve til nystartede iværksættere med vedlagt flyer om Startup Stevns. Lokalerne bruges desuden til iværksætteraktiviteter, herunder iværksættervejledninger to dage om ugen og arrangementer for iværksættere. Så der er aktivitet i huset, men vi så gerne, at der kom endnu mere, siger formanden for AET-udvalget, og påpeger, at det for tiden er svært at holde arrangementer grundet forsamlingsforbuddet.
Skal konceptet ændres?
Mikkel Lundemann Rasmussen peger også på, at hjemmearbejdspladsen i høj grad udfordrer et nyt iværksættermiljø, som lever af dynamikken mellem iværksættere, der mødes, arbejder og udvikler sammen.
– Den nuværende belægningsgrad er ikke tilfredsstillende, og kan heller ikke udelukkende tilskrives covid-19. Det sætter naturligvis spørgsmålstegn ved, om Hårlev kan rumme et iværksætterhus af denne type. Jeg vil dog ikke huskes som den politiker, der ikke turde tage chancen, hvis resultatet er flere lokale arbejdspladser og økonomisk vækst i vores lokalsamfund, forklarer han og uddbyber:
– Vi havde stor interesse i starten, fra flere lokale virksomheder som havde forhåndstilkendegivet, at de gerne ville være med. Desværre fandt de andre løsninger i mellemtiden. En ting er dog sikkert. Hvad enten det er iværksættere eller andre ildsjæle, så skal huset nok komme til at summe af liv, når vi en dag må mødes igen. Men det er ikke utænkeligt, at vi gentænker konceptet, hvis vi kan se synergi ved at bringe andre muligheder i spil, slutter Mikkel Lundemann Rasmussen.

sky/rmh

Skriv en kommentar