(Last Updated On: 11. august 2020)

Kan det være rigtigt?, at det alene er Grundejerforeningssamarbejdet i Strøby Egede, der har format til at interessere sig for ’en lille grusbelagt sti’, som Stevns kommune, via PMT-udvalget, arbejder målbevidst på at nedlægge.

Bliver forslaget vedtaget, vil det være lodret i modstrid med det i seneste vedtagne udviklingsplan af efteråret 2019, side 27 og 40…

Den lille grusbelagte sti, som ved en ’finte’ er omdøbt til en ’vej’, det er forbindelsen mellem Nimgårdsvej og Brinkholmsvej. Den tjener til at forbinde hele området kompasset rundt, men påtænkes nedlagt i ’stilhed’…

Passagen er der uomtvisteligt 30-40 års hævdvunden rettighed til benyttelse af, for alle.

Den lille sti er knudepunktet for hele områdets beboere, og der vil ved en nedlæggelse helt sikkert blive skabt et for Jer politikere helt unødvendigt postyr.

Der er ikke nogen tvivl om, at der vil blive anlagt civilt søgsmål, hvis kommunen går hen og overhører borgerne igen, igen i Strøby Egede til fordel for een grundejer.

Det er en ganske forrykt påtænkt nedlæggelse.

Dette set i lyset af en total mangel på en infrastrukturplan for Strøby Egede.

Grundejerforeningssamarbejdet Strøby Egede

G/F Lendrumgård, Palle Hildebrandt
G/F Stolpegården, Vichy Løvskjold
G/F Brinken, Gert Drexsel
Strøby Egede Borger- og Grundejerforening, Rikke Groth Krumbach/Viggo Boe Hansen

Skriv en kommentar