(Last Updated On: 19. oktober 2018)

Tirsdag den 9. oktober blev der afholdt offentligt møde for fulde huse i Strøbyhallen vedrørende udbygning af Nicolinelunden i Strøby Egede.

Efter en flot salgstale af bygherren kom man frem til det egentlige problem: Afstanden mellem den nye udstykning og det eksisterende sommerhusområde var kun 8 meter.

Da Nimgårdsudstykningen blev anlagt, blev der fra kommunen (og borgerne) rejst et krav om en grøn kile på 50 m. mellem udstykningen og sommerhusområdet. Desuden lå det i kortene, at denne grønne kile skulle fortsætte ved kommende udstykninger.

Hvorfor er dette ikke sket her? Det må være et spørgsmål om jordudnyttelse (profit), ringe kompetence i kommunen (det er de samme politikere, som med lynets hast vedtog – på fejlagtigt grundlag og uden et offentligt møde – en sydlig forbindelsesvej til motorvejen), samt ikke mindst: En manglende plan.

Det er rigtigt, at der ikke findes en plan for udbygning for Strøby og Strøby Egede. En plan omfattende fremtidige boligområder, overordnet vej- og stisystem, skoleveje og evt. daginstitutioner. En sådan plan burde have været lavet for mindst 30 år siden.

I dag foregår det ved, at en jordejer får lov til at udstykke. Sammenhængende vej- og stisystemer må kommunen bagefter finde ud af. Og dér bliver ideer ofte stoppet pga. eksisterende bygninger. Ja, det hele foregår i bedste Wild West stil.

Blot ét eksempel: Trafikken på Kystvejen har været diskuteret gennem mange år, uden at der er kommet en løsning. En fremtidssikret løsning kunne være en aflastningsvej i den grønne kile, og der vil stadig være plads til stier, træer, sommerfugle mm. En sådan aflastningsvej kunne blive forbundet med Valnøddevej. Det vil være en helt ideel fremtidssikret løsning. Der ligger blot 3 nye huse i vejen. Dette kunne man have undgået, hvis man havde haft en plan.

Jeg siger ikke, at man skal lave en sådan vej. Den koster penge, som man p.t. ikke har. Men hvis næste generation af politikere om 10-20 år vil gennemføre et lignende projekt, kan det ikke lade sig gøre pga. Nicolinelundens 8 m. Det spærrer simpelthen for alle fremtidige løsninger.

Hvordan var det man gjorde i Det Vilde Vesten: ”Skyd først og spørg bagefter”?

Erik Larsen
Amtsskrivervej 14
Strøby

Skriv en kommentar