(Last Updated On: 14. september 2018)

Vejdirektoratet peger syd, politikerne vil samme vej

Det er sandsynligvis fra Bjælkerupvej mellem Klippinge by og Klippingegård, at den sydlige forbindelse til motorvejen skal udgå.
(Fotomontage: Klaus Slavensky/Mikkel Hoffmann-Rasmussen)

Stevns: Alt tyder på at den omstridte statsvej, som skal forbinde Stevns med E47/E55, bliver ført over det sydlige Stevns.

Der findes stevnsboere, som mener at huske, at debatten om en statsvej på Stevns startede for 30, nej 40, måske 50 år siden. Men nu skulle det være ganske vist.

Forundersøgelse færdig

Kommunalbestyrelsens økonomiudvalg på Stevns besluttede på sit møde den 11. september, at pege på en sydlig forbindelse, som strækker sig fra Klippinge via Tingvej, langs Hårlev og Enderslev, og gennem Vallø Storskov til motorvejen.

I efteråret 2016 igangsatte Vejdirektoratet arbejdet, og resultatet af forundersøgelsen blev fremlagt for byrådsmedlemmerne i Køge og kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Stevns den 29. august.

Køge vil sandsynligvis behandle forundersøgelsen på byrådsmøde den 25. september.

Vil koste over 600 mio. kr.

Økonomiudvalget i Stevns kommune erklærer også at have fokus på de trafikale udfordringer i den nordlige del af Stevns Kommune.

Forundersøgelsens hovedkonklusioner vægter ligeledes anlæg af en omfartsvej ved Strøby Egede, som sammen med en sydlig vejforbindelse kaldes samfundsøkonomisk rentabel, i modsætning til nordlige løsninger på Stevns.

Vejdirektoratet anslår at det sydlige projekt vil koste 600 mio. kroner.

Alt afhænger af Folketinget

Kommunaldirektør Per Røner ser projektet som en tre-trins raket.

– Vi har i enighed med Køge, med forundersøgelsen, banet vejen for en VVM-undersøgelse, som er forudsætningen for at komme videre med projektet, oplyser han.

VVM-undersøgelse er en vurdering af virkninger for miljøet, og det kræver en beslutning fra Folketingets forligspartier, som har afsat midler til vejprojekter. Endelig skal et færdigt projekt godkendes på Finansloven.

Flere års sagsbehandling

Seniorprojektleder Niels Fejer Christiansen fra Vejdirektoratet oplyser til Stevnsbladet, at det kan blive en årelang proces.
– Hvis vi skal lave en VVM-undersøgelse vil det tage 1 1/2-2 år, hvor vi skal følge dyre- og planteliv gennem flere vækstperioder, se grundigt på bl.a. støjafskærmning, og afholde offentlige høringer, siger han.

VVM-undersøgelsen er beslutningsgrundlaget for Folketinget før der eventuelt skal vedtages en anlægslov, der f.eks. vil være dialoggrundlag med bl.a. Vallø Stift, som ejer Vallø Storskov, som vejforbindelsen skal gennemskære. Hertil kommer ekspropriation-processer.

Niels Fejer Christiansen henviser til andre VVM-undersøgelser i bl.a. Rønnede og Kalundborg, som foreløbig har ventet i tre-fire år på en folketingsbeslutning.

»Vil det sige, at der snildt kan gå mindst 10 år før den første gravko startes?«
– Ja, det er meget muligt, men alt afhænger af kommunernes forhandlingerne med Christiansborg, lyder det fra Niels Fejer Christiansen.

On the road again

Imens er debatten for og imod i fuld gang, hvilket man kan se i den række af læserbreve i nærværende avis, som bl.a. taler om fejl og mangler i forundersøgelsen.

Willie Nelsons ikoniske sang “On the road again”, har bl.a. denne passus: We’re the best of friends/Insisting that the world keep turnin’ our way/And our way is on the road again.

Debatten om statsvejen på Stevns skaber måske ikke de bedste venskaber, men debatten om den er i sandhed tilbage »on the road again”.

sky

 

Skriv en kommentar