(Last Updated On: 22. april 2015)

Læserbreve-735x415SKOLEDEBAT:

Af Henning Urban Dam Nielsen
Socialdemokratiet og medlem af børneudvalget.

Er viljen til stede til at give folkeskolelærerne på Stevns bedre muligheder for at forberede, efterbehandle og samarbejde om undervisningen og dermed elevernes læring og trivsel?
Det er det spørgsmål, jeg mener, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling, når sagen om en nedsættelse af undervisningstimetallet fra 800 til 780 timer er på dagsordenen den 30. april.
(Lidt fakta om folkeskolelærernes gennemsnitlige undervisningstimetal på Stevns:
2013/14 = 725 timer, 2014/15 = 800 timer (forøgelse på godt 10 %), 2015/16 = ???
Kommunernes Landsforening arbejder med et gennemsnit i Danmark på 740 timer, så Stevns ligger små 10 % højere!)
Uanset hvordan man betragter tallene, kan der ikke være tvivl om, at tallet på Stevns er meget højt. Derfor glæder det mig også meget, at jeg som en del af børneudvalget nu indstiller til kommunalbestyrelsen, at timetallet skal sættes ned til 780 timer fra skoleåret 2015/16.
For dem der har fulgt lidt med i, hvad jeg tidligere har sagt og skrevet, er det nok ikke den store overraskelse, at jeg mener, at dette er den rigtige vej at gå. Denne gang er det dog værd at bemærke, at både DF og de radikale er med i indstillingen. I den sammenhæng vil jeg gerne rose formanden for børneudvalget for hendes vilje til at fastholde temaet på børneudvalgets dagsorden over lang tid og hendes mod til at indstille sagen til kommunalbestyrelsen.
Derfor er jeg også, for første gang i min tid som kommunalpolitiker på Stevns, både optimistisk og håbefuld hvad angår en nedsættelse af lærernes undervisningstimetal.
En sådan beslutning ville være en anerkendelse af lærernes arbejde og den vil som sagt give bedre muligheder for at forberede, efterbehandle og samarbejde om undervisningen og elevernes læring og trivsel.
Økonomien for 2015 er til stede og i forhold til 2016 er det alene et spørgsmål om, at kommunalbestyrelsen allerede nu tilkendegiver, at en nedsættelse af lærernes undervisningstimetal skal prioriteres i budget 2016.
Den endelige beslutning skal træffes på kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 30. april og der skal ikke være nogen tvivl om, at vi i Socialdemokratiet stemmer for en nedsættelse af lærernes timetal.

Skriv en kommentar