(Last Updated On: 23. marts 2017)

Stevns Kommune er i vækst, både med hensyn til jobskabelse og bosætning.

Vi har et velfungerende erhvervsråd, men vi har brug for fortsat udvikling på erhvervs- og turismeområdet og at understøtte den positive spiral, som kommunen er inde i. Det har vi nu skabt grundlag for i Tinghuset, hvor mange gode kræfter er blevet samlet. Erhvervsrådet, den nye turismekoordinator og Verdensarv Stevns er under samme tag og kan nemt sparre med hinanden i forhold til at fremme nye tiltag og idéer såvel som at styrke det stevnske brand.

I flertalsgruppen bestående af Enhedslisten, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Bjarne Østergård Rasmussen og Dansk Folkeparti erkender vi, at det er nødvendigt at løfte opgaven med at udvikle og koordinere tiltag, som kan markedsføre os uden for kommunens såvel som Danmarks grænser. Synergien er til stede i Tinghuset og rammerne de rigtige i forhold til at tænke stort.

Vi ønsker at tage initiativ til dialog med de relevante parter i forhold til, hvordan vi i fællesskab kan skabe et stærkt Erhvervs-, Turisme- og Udviklingscenter for hele kommunen med Tinghuset som epicenter for nye tanker, tiltag og idéudvikling.

Ingen kan det hele, men alle kan noget. Sammen kan vi det meste, hvis viljen er til stede!

På vegne af flertalsgruppen i Kommunalbestyrelsen
Line Krogh Lay (B)

 

Skriv en kommentar