(Last Updated On: 25. november 2019)

Angående ’Åbent brev til protestgruppen’

Tak til Hans Jørgen Knudsen for de trøstende ord om, at vi bare kan søge erstatning. Det vil være ussel mammon, set i forhold til tabet af en udsigt over et unikt stykke natur, som Ådals Mark/Eng er en del af.

Protesten handler ikke kun om Ådals Mark, men lige så meget om hele det naturområde, som Ådalen er. Ved at give tilladelse til bebyggelse på Ådals Mark, vil det skabe præcedens for bebyggelse langs med åen, lige fra Prambroen til Strøby og måske også længere, da alle skal behandles ens.

Dernæst er det utilfredsstillende med kommunens behandling af hele sagsforløbet indtil nu – se Dagbladet den 12. november, side 8, hvor det er beskrevet, hvordan udviklingsplanen er blevet ændret markant op mod vedtagelsen.

Det begrænser sig efterhånden til, hvem jeg og mange andre tør stole på og vil sætte vores kryds ved til næste kommunalvalg.

Bodil Bentsen
Engvangsvej 68
Strøby Egede

Skriv en kommentar