(Last Updated On: 12. juli 2021)

Stevns Klint: I januar i år traf Miljø- og Fødevareklagenævnet endelig afgørelse om fredningen af Stevns Klint. Samtidig blev den samlede erstatningssum afgjort: 5.512.295 kroner samt rente og tillagt godtgørelse på 100.000 kroner.

Af det samlede beløb skal staten betale 90 procent, mens Stevns Kommune skal betale de resterende 10 procent af erstatningssummen til lodsejerne langs med klinten.

Stevns kommune har tidligere afsat 257.000 kroner til formålet på anlægsbudgettet i 2021. Men den endelige erstatningssum er blevet højere, hvilket skyldes, at klagenævnet genindførte fredningsforslaget om at udlægge en 25 meter bred zone langs klinten, som skal undtages for dyrkning, sprøjtning og gødskning.

På seneste møde i kommunalbestyrelsen blev anlægsbevillingen på 257.000 frigivet og desuden blev det godkendt at tage yderligere 294.000 kroner af kassebeholdningen, ialt 551.000 – sådan omtrent svarende til 10 procent af den samlede erstatningssum på 5.512.295 kroner som besluttet af klagenævnet, jf. naturbeskyttelseslovens paragraf 49, stk. 5.
rmh

Skriv en kommentar