(Last Updated On: 12. juli 2021)

Store Heddinge: Selvom vedtægterne foreskriver, at generalforsamlingen i Stevns Lokalhistoriske Arkiv skal afholdes sidst i marts, måtte lokalarkivet – lige som så mange andre – udskyde grundet corona og restriktioner.

Inden sommerferien lykkedes det så at gennemføre lokalarkivets generalforsamling mandag den 21. juni.

Mange aflysninger

– Vi lukkede ned 10. marts 2020, kom tilbage igen midt i juni samme år, men måtte lukke ned igen 10. december samme år, og først igen 6. maj 2021 måtte vi igen komme på arkivet, hvilket vil sige, at vi de sidste 15 måneder har haft lukket cirka halvdelen af tiden. Det bliver derfor en kort beretning, sagde arkivets formand Poul Henriksen, da han aflagde sin beretning.

Aktiviteter, både i huset og udadtil, har været begrænset, og flere aflysninger har været nødvendige.

– Foredraget samme aften efter generalforsamlingen med forfatter og journalist Thomas Ubbesen måtte aflyses. Et åbent hus arrangement om besættelsen 9. april 1940, der skulle være holdt lørdagen før den 9. april 2020, måtte aflyses. Også sommerens By Night, hvor vi deltog med stor succes i 2019, blev aflyst i 2020. Også arkivernes årlige åbningsdag, der normalt afholdes i november, måtte aflyses. Også den årlige kyndelmisse fest, som er lønnen til de frivillige medarbejder, måtte aflyses, remsede formanden op.

Aleksandra Olsen fra det nyligt åbnede Stevns Folklore Forening – som blandt andet har til formål at samle de Stevnske myter, sagn og fortællinger, og at undervise børn og unge om det – har rettet henvendelse til Stevns Lokalhistoriske Arkiv med ønsket om et fremtidigt samarbejde om lån af lokalarkivets materialer til udstillingerne.

– Grundet corona kunne vi ikke i 2020 holde møde om en samarbejdsaftale. Vi har i år mødtes med Aleksandra Olsen, men der er ikke truffet nogen aftale eller skrevet under på nogen samarbejdsaftale, oplyste Poul Henriksen.

Udgivelsesreception for årbogen: »Stevns før og nu« blev gennemført i november, men kun for den lokale presse og forfatterne. Salget af bogen i de forretninger, der sælger bogen, er nogenlunde det samme som tidligere år, mens salget fra arkivet er gået tilbage grundet nedlukningen for besøgende på arkivet. Der er trykt 700 bøger, hvoraf der stadig er over 100 tilbage.

Pladsmangel i sigte

Også arkivleder Erik Mouritzen aflagde sin beretning for de fremmødte, som blandt inkluderede den årlige kulturstatistik for arkivets arbejde og synlighed, se nærværende boks.

Han kunne desuden berette om nogle af de udfordringer, som coronaen har medført:

– I nedlukningstiden har vi passet mail hjemmefra, der har været mange – nu er de besvaret. Der ligger en del arkivalier, som skal sorteres og registreres. Den megen tilgang af arkivalier har medført, at vi har taget det sidste lokale i brug, og vi vil inden længe være i pladsmangel, da henlæggelse af arkivalier, kræver plads, hvis der skal være system i opbevaringen, oplyste arkivlederen.

For indeværende år planlægges afholdelse af Arkivernes dag den 13. november, mens årbogen ’Stevns før og nu’ udkommer i november.

Alle valg til bestyrelsen var genvalg.
rmh

Lidt Stevns Lokalhistoriske Arkiv-statistik for året 2020:

  • Samlingen er øget med 10 hyldemeter og fylder nu ialt 290 hyldemeter.
  • Billedsamlingen er på ca. 29.300 billeder.
  • Frivillige medarbejdertimer: 4.180 timer, svarende til 2,1 fuldtidsstilling.
  • 34 indleveringer til arkivet, mest små afleveringer fra private.
  • Antallet af Facebook-følgere har været langsomt stigende og tæller 1.300 følgere.
  • Også antallet af besøgende på hjemmesiden har været stigende: 22.000 fra 43 lande.
  • Flest hjemmesidebesøg kommer fra USA: 23 procent, mens danske besøg udgør 15 procent.
  • På arkiv.dk har der været 55.600 visninger på lokalarkivets registreringer, hvilket er en stigning på 2,5 procent.

Kilde: Fra arkivleder Erik Mouritzens beretning

Skriv en kommentar