(Last Updated On: 30. august 2022)

Et basisbudget, som lægger op til besparelser på 35 mio. kr, er af Økonomiudvalget sendt videre til 1. behandling i kommunalbestyrelsen.

SF vil gerne indgå i budgetforhandlingerne, men vi kommer ikke til at acceptere et så massivt omfang af nedskæringer på borgernes velfærd. Det vigtigste for os er, at der er balance i 2025, når sidste års skattestigning er slået helt igennem, samt at kommunens likviditet er bæredygtig på den lange bane.

Man kan undre sig over, at et flertal bestående af stort set de samme partier som sidste års flertal konkluderer at et estimeret kassetræk på 34 mio. kr for 2023 skal resultere i besparelser på 35 mio. kr, når kommunalbestyrelsen selv havde godkendt et kassetræk på knap 29 mio. i 2023, da året 2023 sidste år figurerede som budgetoverslagsår 1. Samtidigt har samme flertal vedtaget en minimumslikviditet i kommunekassen på 65 mio. kr, som fortsat overholdes til trods for et potentielt kassetræk på 34 mio. kr. Derfor er det svært at se, hvor den store og uventede katastrofe reelt er.

SF er dog enige i, at kommunen ikke hverken kan, skal eller bør have et strukturelt underskud i længden, samt at et stort kassetræk ikke er ønskværdigt. Det er bare tonen og italesættelsen, der er bemærkelsesværdig.

SF vil gerne bidrage til at begrænse kassetrækket samt at genoprette overskuddet på den ordinære drift. Uden at blive alt for teknisk kan man sige, at kommunens faste udgifter selvfølgelig ikke må overstige de faste indtægter. Det er logisk.

Her mener vi i SF, at man som kommunalbestyrelse skal gå forrest, se indad og være solidariske, når vi leder efter steder at bruge færre penge. F.eks. består kommunalbestyrelsens eget budget af 7,6 mio. kr i 2023, hvoraf flere ting ligger fast ved lov, men andre gør ikke. Hermed en opfordring til kommunalbestyrelsen om at spænde livremmen ind i samme grad, som vi beder resten af organisationen om at gøre.

Med venlig hilsen
Julie Hoff Sørensen
Kommunalbestyrelsesmedlem, SF-Stevns

Skriv en kommentar