(Last Updated On: 22. september 2020)
Jens Kierkegaard stoppede som formand for Udvikling Stevns ved generalforsamlingen. (Arkivfoto: Henrik Fisker)

Den afgående formand Jens Kierkegaard kunne berette om et godt 2019 med støtte til ni projekter og dannelsen af foreningen Landsbyforum Stevns, da Udvikling Stevns i sidste uge afholdt ordinær generalforsamling.

Store Tårnby: Udvikling Stevns er en Lokal Aktions Gruppe (LAG) – en forening, der uddeler EU-midler til projekter, som skaber lokal udvikling – og her blev der tirsdag aften i sidste uge afholdt ordinær generalforsamling i Store Tårnby Forsamlingshus.

Formand Jens Kierkegaard kunne berette om et rigtigt godt år for den lokale aktionsgruppe:

– Vi afholdt kun én ansøgningsrunde med deadline den 1. februar 2019, og vi modtog 16 ansøgninger, som tilsammen ansøgte om støtte på over 3 mio. kr. Året var faktisk lidt for godt, da vi kun havde godt 1 mio. kr. i projektpuljen, fortalte Jens Kierkegaard.

De ni støttede projekter spænder bredt: lige fra naturlegepladser i Strøby Egede til en fleksjobuddannelse for unge med usynlige handicap. Fælles for projekterne er, at de bidrager til at skabe bosætning, arbejdspladser og/eller turisme, som er Udvikling Stevns’ formål med at uddele midlerne.

Blandt de ni projekter, er Udvikling Stevns selv ansøger på projektet ’Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder’, som skal give en række landsbyer bedre adgang til naturen. Her er der i løbet af året blevet afholdt en række workshops, hvor borgerne har budt ind med deres idéer – næste skridt er at søge fondsmidler til finansiering af projekterne.

Større fællesskab mellem landsbyerne

Formand Jens Kierkegaard gav også en status på Udvikling Stevns’ projekt Landsbyforum, som har til formål at skabe en samarbejdsorganisation for landsbyerne i Stevns.

Gennem 2019 blev der afholdt en lang rækker møder rundt om i kommunen med repræsentanter fra et støt stigende antal landsbyer.

Kulminationen var stiftelsen af foreningen Landsbyforum Stevns, hvori 18 landsbyer er medlemmer og sammen vil skabe øget trivsel og fællesskab i og mellem landsbyerne i Stevns Kommune.

Det er en stor succes for Udvikling Stevns, projektet og ikke mindst landsbyerne, at foreningen nu er etableret, og i et samarbejde med Stevns Kommune er kommunen også med til at finansiere aktiviteterne, forklarede Jens Kirkegaard.

Da generalforsamlingen er blevet afholdt med et halvt års forsinkelse, kunne Udvikling Stevns også se tilbage på en stor del af indeværende år på sin generalforsamling:

– 2020 har indtil nu både være et underligt år og et helt almindeligt år for Udvikling Stevns. Vi nåede lige præcist at uddele midlerne for 2020 til 8 gode projekter om aftenen den 11. marts inden Regeringen lukkede Danmark ned. På den måde har året været helt normalt, fortalte Jens Kierkegaard.

Ny formand og valg til bestyrelsen

Generalforsamlingen var sidste gang Jens Kierkegaard aflagde beretning efter 13 år som formand for Udvikling Stevns. Han afløses af tidligere næstformand Jens Sørensen.

Bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Hendrichsen, Keld Parsberg, Lars Klausen og Roula Albitar Nielsen blev alle genvalgt, mens Johnny Andersen blev valgt ind for første gang.

Skriv en kommentar