(Last Updated On: 9. november 2021)

Ved vælgermødet i Rødvig den 28/10 blev den grønne kile og flytning af boldbanerne drøftet. Efterfølgende er der, som følge af skriverier i pressen, opstået uklarhed om, hvad min holdning er til den sag. Det vil jeg naturligvis gerne rette op på, da jeg udtrykte det meget klar på mødet.

I forbindelse med en eventuel fremtidig flytning af boldbanerne til hallen mener jeg, at vi skal overveje at skabe et grønt og rekreativt samlingssted midt i byen. En slags grønt torv eller kultur- og aktivitetspark, som supplement til havn og strand. Der kan muligvis indtænkes byggeri på en mindre del af arealet. Det kunne være tinyhouses eller noget andet, som er lidt anderledes.

Radikale er tilhængere af at binde Rødvig sammen med en grøn kile ad banelegemet fra Vemmetoftevej til havnen. Vi mener, at den bør udformes, så man bevarer historien om jernbanen. Der er gode eksempler andre steder i verden på netop det. Området kan blive et stort aktiv for borgere og besøgende i sammenhæng med et nyt, grønt torv, hvis vi tør at tænke lidt ud af boksen.

Udvikling af byen skal naturligvis ske i samarbejde med borgerne og også gerne de unge i Rødvig.

Line Krogh Lay
Spidskandidat KV21
Radikale Venstre Stevns

Skriv en kommentar