(Last Updated On: 6. juli 2020)

Billedet her er taget lige hvor man kommer fri af „Husrækken”. En spredt beplantning bestående af blandt andet hvidtjørn, som kan blive op til 8 meter højt, illustreres af den grønne pil og mellem de to gule cirkler udlægges buffer p-pladsen. (Privatfoto)

Borgmester Anette Mortensen siger i oplægget til kommuneplan 200 og kommuneplantillæg 10, der omhandler Besøgscenter og parkering i Boesdal:

Citat: ”Vi vil udvide og indrette parkerings-, udsigts- og picnicområderne på en ny måde. Der er lagt stor vægt på at skabe en plan, hvor besøgscenteret og arealerne omkring falder naturligt ind i omgivelserne, og at man for eksempel stadig kan se toppen af pyramiden, når man ankommer til området”.

Kommunalbestyrelsen har stemt for denne plan, men naboerne til Boesdal Kalkbrud kæmper for, at den del af p-pladsen, der skal fungere som buffer p-plads, sænkes ned i landskabet for at bevare det frie smukke udsyn ved ankomst til Boesdal.

Anette Mortensen har ret i, at man kan se toppen af pyramiden – derudover kan man, på travle dage med mange besøgende, se biler – den frie udsigt bliver en noget anden.

Når Anette Mortensen udtaler:

”..hvor arealerne omkring falder naturligt ind i omgivelserne”, så er det en sandhed med modifikationer, for det er sandt, når der ingen biler holder på området – men når der er mange samtidige aktiviteter i Boesdal og dermed mange besøgende, så vil op til 80 parkerede biler stå til skue i det åbne land og i sigtelinjerne fra havet, bruddet, besøgscenteret og ikke mindst for alle, der ankommer og som en del af de for kommunen attraktive bosætningsfamilier der, uvidende om denne beslutning, har købt hus i ”Husrækken” på Korsnæbsvej.

Derfor er vi mange, der ønsker at sikre, at Anette Mortensens ord skal klinge mindre hult – buffer p-pladsen med plads til 80 biler bør sænkes 1,5 til 2 meter. I det lys lyder ordene helt anderledes:

”Vi vil udvide og indrette parkerings- udsigts- og picnicområderne på en ny måde. Der er lagt stor vægt på at skabe en plan, hvor besøgscenteret og arealerne omkring falder naturligt ind i omgivelserne, og at man for eksempel stadig kan se toppen af pyramiden, når man ankommer til området”.

Opfordring: Skriv et høringssvar, hvis du vil prøve at sikre at bevare landskabet ved Boesdal, så tæt på det, vi er mange der holder af i dag. Forslaget er i høring frem til 9. juli.

Ulla Fischer
Korsnæbsvej 48
Rødvig

Skriv en kommentar