(Last Updated On: 5. marts 2020)

Sammenkomster, familiefester, teaterforestillinger, koncerter, foredrag, motion, fællesspisning mm. Mulighederne er mange i Lille Heddinge Forsamlingshus, der de seneste par år har undergået lidt af en forvandling.

Lille Heddinge: Det har været to travle år for bestyrelsen og gode venner af Lille Heddinge Forsamlingshus. To do-listen har været lang, og der er blevet arbejdet hårdt for at føre det gamle hus – som vist nok er fra 1932 – op til en mere nutidig standard.

Og selvom listen endnu ikke er tilendebragt, kan der nu sættes hak ud for adskillige male-, reparations- og vedligeholdelsesopgaver.

Blandt andet er der i den sydlige ende af huset isat nye vinduer, da de gamle var ’pivutætte’, som bestyrelsesformand Rikke Bindslev udtrykker det.

Scenedøren er også blevet udskiftet og i køkkenet er to nye komfurer installeret. Flere steder er ny belysning blevet monteret, og på toiletterne er der kommet nye radiatorer og varmt vand i hanerne.

Næstformand Jens Nielsen og formand Rikke Bindslev på den nyrenoverede scene. (Foto: Rikke Michael Hansen)

I den store sal er balkonen og scenen blevet renoveret med bl.a. nye gipslofter og belysning. Scenetrappen er blev udskiftet til en ny, mens det gamle scenetæppe stadig er i brug – efter diverse reparationsarbejder og en kraftig omgang støvsugning. Endvidere har huset fået nyt, moderne lydanlæg og flere flader har fået en ny omgang maling.

Udvendigt er gavlen blevet inddækket med fibercement og diverse brøndarbejder er afsluttet. Og listen fortsætter.

Fest, mad og overnatning

– Det har været en rigtig travl periode. Nu glæder jeg mig til at holder fri i nogle uger, siger formanden, der sammen med et par håndfulde andre frivillige har været flittig med malerpensel og meget andet.

Sammen med næstformand Jens Nielsen viser hun rundt i det gamle, hyggelige hus, der rummer to sale, den lille med plads til 50 spisende gæster og den store, hvor der udover scene og balkon er plads til 100 personer. Desuden er her køkken med to ovne, køl og frys, bar og garderobe, dame- og herretoiletter samt et handicaptoilet.

To gode bud på et fint dækket festbord tage sig ud i forsamlingshusets lille sal, der i alt kan rumme 50 spisende gæster. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

– Det er jo et multihus med alle faciliteter, hvor man både kan fejre mærkedage, spille teater for et publikum, dyrke motion og holde foredrag, fortæller formanden, der for nylig inviterede byens rytterskole, den nye sognepræst, Rødvig Borgerforening og en repræsentant fra Højerup til et fællesmøde for at gøre opmærksom på de mange muligheder, som huset rummer.

Bestyrelsen er også gået i dialog med Restaurant Harmonien og Damgaardens Bed & Breakfast omkring et fremtidigt samarbejde, med planer om at tilbyde ’hele pakken med lokaler, mad og overnatning’.

Desuden er der planer om at starte et ugentligt line dance hold op.

Dilettant og Disk ’72

Første protokolbog for årene 1935-1971 vidner om mange forskellige aktiviteter i Lille Heddinge Forsamlingshus, heriblandt høst- og juletræsfester, fastelavnsridning og -fest, maskerade, kort- og andespil.

Huset – der i 1953 var blevet udvidet med en tilbygning og endnu en tilbygning i 1979 – fejrede i 1960 sit 25 års jubilæum med „Delitantkomedien ’Det gamle guld’ af Morten Korch. Efterfølgende dans til Ole Olsens Orkester”, som der står opført i protokollen. Og prisen var: 4 kroner.

Rundt omkring på væggene kan man finde gamle avisudklip og fotografier fra forsamlingshuset og lokalområdet. Her viser formanden Rikke Bindslev en af kollagerne med husets historie. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Året efter var der filmfremvisning ved pastor J. Fabricius, og i 1962 blev der indkøbt to kaffemaskiner til 10 kroner. Forsamlingshuset har også i to døgn fungeret som indkvartering for 200 soldater og 2 biler, det var i 1966.

I 1945 blev en ungdomsforening dannet, og den figurerer også i protokollen i 1969, hvor foreningen står anført for at holde folkedans.

– I 1972 begyndte vi med ungdomsdiskotek, ’Disk 72’, som blev en stor succes, der trak mange unge mennesker til, fortæller Jens Nielsen, der selv var med til de populære fester fra 1976, som var året hvor han fyldte 16 år.

Ungdomsfesterne findes ikke mere, og i dag bruges huset en gang om måneden til fællesspisning for borgerne i Lille Heddinge, hvor der typisk dukker 40 til 50 børn og voksne op, som har en hyggelig aften sammen. Der bliver desuden syet patchwork og afholdt julemarked. Huset udlejes også til private fester, og sidste år blev der afholdt ’Mit kæreste eje’. Senest har Kaare Johannesen givet foredrag.

Næste store arrangement bliver koncert med Sylvester Larsen & Nåleøjets, som på deres „Lille Landsby Tour 2020” spiller i Lille Heddinge Forsamlingshus den 21. marts.

Nyt tag og bedre akustik

Næste store arbejdsopgave bliver en udskiftning af taget, som har set bedre dage.

– Og så vil vi også gerne forbedre akustikken, forklarer formanden, der snart skal i gang med at søge fondsmidler til projekterne.

Dertil kommer en række andre opgaver af forskellig karakter, som må løses hen ad vejen, når tid og økonomi tillader det.

Midlerne til de seneste istandsættelser er dels kommet fra driften, dels fra landsbypuljen, hvor Stevns Kommune har ydet økonomisk støtte til sceneprojektet.
rmh

Skriv en kommentar