(Last Updated On: 29. juni 2021)

I 1965 blev der opført en ny fabrik ved den nye Industrivej i Hårlev. Samtidig fik direktøren tilladelse til at bygge en bolig med en stor have lige ved siden af fabrikken. I 1967 stod boligen færdig og blev endda præmieret for sin kvalitet.

Det hele var godkendt af Vallø kommune, og alle var glade, indtil Stevns kommune i 2017 startede en række retssager for at få omgjort Vallø kommunes mange tilladelser og beslutninger vedrørende naboernes brug af beplantningsbæltet.

Stevns kommune fortalte udtrykkeligt byretten, at sagen ikke var principiel eller af betydning for andre. Den var faktisk kun 400 kroner retsafgift værd. Det endte imidlertid med et kommunalt nederlag i Østre Landsret og en samlet sagsomkostning på omkring en million ikke-budgetterede skattekroner.

Nu, hvor sagen er tabt, erklærer Stevns kommune, at afgørelsen er en trussel mod al offentlig ejendom og påkalder sig hjælp fra Kommunernes Landsforening, Naturstyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Stevns kommune ansøger derfor nu (2021) om tilladelse til at indbringe Landsrettens afgørelse for Højesteret.

Vallø kommune klarede i perioden 1972 til 2003 beplantningsbæltets vedligeholdelse ved at lade naboer gøre brug af bæltet, så de selv kunne tage sig af vedligeholdelsen. Det skiftede helt i 2017, da Stevns kommune besluttede, at nu skulle der ikke mere være et beskyttende beplantningsbælte. Der skulle i stedet straks anlægges en tre meter bred vej, så kommunen gik omgående i gang med at fælde al afskærmende bevoksning. Det holder Stevns kommune dog skjult for domstolene, da det kan skade deres sag. Sagsbilag er endog blevet fjernet fra kommunens arkiv.

Mærkeligt nok mener Stevns kommune, at det kun er pensionister i ejendomme ved beplantningsbæltets østside, der overtræder loven og skaber et nationalt problem med vidtrækkende konsekvenser for hele Danmark. De mange boliger på industrisiden mod vest, der lige så længe har haft indhegnede haver og bebyggelse i beplantningsbæltet, tør kommunen ikke genere.
Det er der ikke meget princip i.

Foreløbig har Stevns kommune brugt omkring en million kroner på sagen og uden lovlig grund i seks år forpestet tilværelsen for pensionister i Hårlev. Hvor er der dog blevet langt til rådhuset.
Alt sammen fordi Vallø kommune for 55 år siden traf beslutninger, der ”tilsidesætter de planmæssige rammer (dvs. vejanlæg), som Stevns kommune (i 2017) har fastlagt for området”.

Jens Viggo Moesmand
Hyldevænget 31
Hårlev

Skriv en kommentar