(Last Updated On: 29. april 2019)

Fysioterapeuten, snedkeren og soldaten er enige om fælles politiske mål

Er der tre som står sammen i dansk politik, så er der fra venstre Sejer Folke, Tanja Larsson og Jacob Panton Kristiansen.

Valg: Der blev igangsat et atypisk politisk samarbejde i påsken.

Som et andet Kinderæg er der hele tre kandidater fra tre forskellige partier, som på nogle udvalgte områder har fundet fælles fodslaw.

Fælles løsninger

Fysioterapeuten, snedkeren og soldaten, også kendt som folketingskandidaterne Tanja Larsson (S), Sejer Folke (Ø) og Jacob Panton (V), indgik i påsken et samarbejde.

De mener, at der er for lidt fokus på evnen til at kunne samarbejde på tværs af partiskel, og derfor har de allerede nu startet et samarbejde.

“Vi er tre forskellige kandidater, med, til tider, meget forskellige holdninger, men derfor kan vi sagtens finde fælles løsninger.” hedder det fra de tre kandidater, som stiller op i Faxe og Stevns.

Ø: fokus på ældre

De vil alle tre kæmpe for bedre sundhedsvæsen for borgerne i Faxe og Stevns Kommune, flere og bedre lokale uddannelser og arbejdspladser, styrket infrastruktur og større lighed i velfærden i Danmark.

– Jeg synes ikke det er rimeligt, at man har næsten dobbelt så mange penge per ældre borger i Lyngby i forhold til, hvad man har på Stevns, udtaler Sejer Folke (Ø).

V: Udligning

Jacob Panton (V) supplerer, og siger at:

– Udligningen afgjort er noget, man bliver nødt til at få styr på. Udligningen skal sikre mere lighed, således at borgerne i Faxe og Stevns oplever nogenlunde samme serviceniveau i daginstitutioner og skoler, som borgerne i mere velhavende kommuner.

S: Uddannelse

Den socialdemokratiske kandidat finder, at det er vigtigt, at der kommer lokale uddannelser til området, således en større del af vores unge i Faxe og Stevns Kommuner får lettere ved at tage en uddannelse.
– Det skal være muligt at bo og leve på Stevns og i Faxe mens man uddanner sig, lyder det fra Tanja Larsson (S).

Sundhedsvæsnet

Alle tre kandidater er enige om, at infrastrukturen i området skal styrkes, fordi det er vigtigt, at man let kan transportere sig til og fra arbejde, skole og fritidsaktiviteter. Et andet fokusområde er sundhedsvæsnet.

– Som det er i dag, er der for langt til helt simple og almindelige sundhedsundersøgelser. Det er, ganske enkelt, for kompliceret at komme til vigtige sundhedskontroller, for borgerne i Faxe og Stevns Kredsen. Det er både uacceptabelt og utrygt for os borgere, når transporttiden bliver for lang, til sygehuse og læger, lyder det samstemmende fra de tre politikere.

Invitation til dialogkaffe

I tiden op til valget vil de tre folketingskandidater invitere til kaffemøder i både private hjem, foreninger og på åbne pladser.

sky

 

Skriv en kommentar