(Last Updated On: 30. april 2018)

Georg Vad-Nielsen har været aktiv i foreningen i 42 år. Her aflægger han sin formandsberetning nr. 25. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Strøby Egede: Henved 70 medlemmer var mødt op i selskabslokalerne, da Strøby Egede Borger- og Grundejerforening afholdt generalforsamling.

For 25. gang kunne Georg Vad-Nielsen fremlægge sin formandsberetning. Han har været medlem af bestyrelsen siden 1976, altså i 42 år, de seneste 25 år som formand.

Det forgange år beskrev han som et »usædvanligt stille arbejdsår«, hvilket han begrundede med, at 2017 har stået i kommunalvalgets tegn.

Omfartsvej, stisystemer og kantsten, byens tre badebroer, servicering af trafikchikaner og uændret kriminalitet blev omtalt af formanden. Det samme gjorde den lukkede Strøby Kirke og støtte til flagning fra majstangen i Strøby ved festlige og højtidelige kirkelige lejligheder.

Sidstnævnte blev kommenteret af flere bestyrelsesmedlemmer, som undrede sig over, at foreningen fortsat støtter flagningen i Strøby med 3.500 kroner om året.

– Det blev besluttet af et flertal i bestyrelsen at stoppe tilskuddet til flagning i Strøby, pointerede bestyrelsesmedlem Claus Christiansen.

Han blev bakket op af kasserer Arne Hansen, som kunne henvise til et mødereferat den 10. april 2017.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt, og heraf fremgik det, at foreningen har 823 betalende medlemmer, hvoraf de 496 er pligtige ifølge deres tinglysning, mens de resterende 327 er ikke-pligtige medlemmer. Der er 1.305 husstande i Strøby Egede. Det blev vedtaget, at medlemskontingentet fortsat er 150 kr. årligt pr. husstand.

Tre af bestyrelsens nuværende medlemmer ønskede ikke genvalg – næstformand Per Christiansen samt Claus Christiansen og Tim Pedersen. Istedet blev Christian Weber, Viggo Boe Hansen og Rikke Krumbach valgt ind. Nye suppleanter er Niklas Helt Næser og Rikke Høyer Schrøder.
rmh

 

Skriv en kommentar