(Last Updated On: 14. september 2021)

Svar til Karen-Margrethe Olsen, Rolighedsvej, Strøby

Dialog er altid vejen frem. Ikke alt er perfekt i vore kommunale systemer. Derfor er dialogen vigtig, så misforståelser undgås og jeg svarer gerne, når jeg får en henvendelse.

Du spørger også til, hvad jeg har gjort for de gamle.

Politik handler om samarbejde og fælles gode løsninger. Det sker i Social og Sundhedsudvalget (SSU) og i kommunalbestyrelsen.

Plushøj i Rødvig skulle ikke lukkes. Som ny formand for SSU stoppede jeg ved fælles hjælp den tidligere politiske beslutning. Nu fastholdes en geografisk god fordeling af plejepladser i vores kommune. Som borger kan man få en plads, tæt på sit lokalmiljø, så familie og venner nemt kan komme på besøg.

Medarbejderne har fået bedre vilkår for at arbejde i færre weekender og målrettede uddannelsesmidler er afsat.

Demente borgere har fået udvidet dagtilbuddene, og der er fastholdt puljemidler fra staten, så vi fortsat tilbyder ”spisekomsammen” og andre indsatser mod ensomhed.

Normeringerne er forbedret i både hjemmeplejen, sygeplejen og på vores plejecentre.

Til glæde for mange ældre borgere har de fået en mindre lejebolig, og antallet af ledige ældreboliger er nedbragt. Dermed spares næsten en million, så her er tale om gevinst til alle.

Et nyt aktivitetshus på Acacievej i Strøby Egede står nu færdigt med nye og moderne faciliteter for vores foreninger i den nordlige del af kommunen, herunder de foreninger, der tilbyder fællesskaber for de ældre.

Dette er blot et udpluk af de ting, der politisk er besluttet i denne periode og meget mere venter forude.

Jeg tager gerne ansvar for alle ovennævnte beslutninger, men vil ikke glemme at takke alle politiske kollegaer for samarbejdet.

Venlig hilsen
Henning Urban Dam (S)
Formand for Social og Sundhedsudvalget

Skriv en kommentar