(Last Updated On: 1. juni 2021)

Først er der græs og senere bliver der vilde blomster. Jørgen Larsen fra Arnøje Vandværk er ved at gøre klar til såning af de mange blomsterfrø. (Foto: Lars Juel Clement).

Arnøje: Hvad kan et forholdsvist lille vandværk gøre for at være med på den grønne bølge?

Dette spørgsmål stillede bestyrelsen sig selv i Arnøje Vandværk, da bestyrelsens medlemmer mødtes i sidste uge. Her plejer emnerne, der bliver drøftet, typisk at handle om driften af vandværket, vandkvalitet, inspektioner, indberetninger og rigtig mange andre tekniske ting. Men dagens tema blev hurtigt drejet ind på biodiversitet, grønne områder og mere vild natur.

Arnøje Vandværk har til huse i udkanten af Arnøje by, hvor de råder over et areal med placering af vandværkets bygning. Den lille grå bygning indeholder alt det tekniske udstyr, der skal til for at skaffe rent vand til forbrugerne. Men udenom den sikrede bygning er der grønne arealer med træer og græs. Græsset bliver slået og holdt nede, og har indtil nu signaleret, at ”her er der styr på tingene”.

Det bliver der imidlertid ændret på. Der er fortsat ”styr på tingene” i vandværket – men de grønne arealer bliver nu inddraget til mere vild natur.

– Vi vil også gerne bidrage til at fremme naturen og skabe mere biodiversitet, fortæller formand for Arnøje Vandværk, Jørgen Larsen og fortsætter:

– Derfor har bestyrelsen brugt weekenden til at inddrage en meget bred bræmme ud til vejen, hvor vi bl.a. har kørt med en vertikalskærer og inddraget fire meter langs hele grunden, hvor vi efterfølgende har sået en ordentlig omgang vilde blomster, som meget gerne skal blive til glæde for bier og insekter.

Det er vandværkets forhåbning, at man fremover vil møde et blomsterbed, der myldrer af liv og samtidig bliver rigtig smukt at se på.

Og bestyrelsen lover at udvide arealet og inddrage mere af grunden til vild natur til næste sæson.
kic

Skriv en kommentar