(Last Updated On: 16. januar 2017)

Expladans brand sendte asbest fra tag og vægge ud over naboerne.

Politiet indså ikke, at Hårlev var befolket, og beredskabet så i flammeskæret røgen stige op, men kunne i nattens mørke ikke se, at giftige dampe og asbest bagefter dalede ned igen over naboer. Nu har vi asbest i haven, og det er tydeligt på vort havebord, som er dækket med små hvide og sorte asbeststykker.

Plastsvineriet er en pest, men det gør mig direkte utryg at vide, at vi aldrig bliver varslet om natlige brande med sundhedsrisici fra asbest og giftige dampe.

Stevns kommune har i flere år ladet en jysk forretning, der flyttede indtægt til Jylland og ikke havde råd til en forsvarlig produktion lokalt, fortsætte sit svineri i Hårlev til skade for byen og for kommunens egne skatteborgere. Der ligger stadig meget, gammel plast uden for virksomheden, og i dårligt vejr kommer der fortsat yderligere. Meget meget mere end »måske en eller to etiketter«!

Enhver, også kommunen, kan hos Selskabsstyrelsen se Expladans årsrapporter. I 2012 var driften tabsgivende og over halvdelen af aktiekapitalen tabt, så efter branden i 2013 var virksomheden i en vanskelig situation, selv om den var fuldt forsikret. Kommunen håndhævede virksomhedens miljøproblemer skånsomt, så Expladans økonomi blev ikke overbelastet af den grund.

I 2015 var økonomien stadig meget tvivlsom, og revisor erklærede i juni 2016, at 2015 årsregnskabet ikke var retvisende efter loven. Revisor skriver direkte, at »selskabet ikke kan aflægge årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift«. Hele selskabskapitalen er tabt, så efter den seneste brand er der næppe penge til en ny, forsvarlig produktion. Derimod kan det, som i 2009, ende med endnu en konkurs, hvorefter nye ejere med et »Expladan 2017 A/S« kan genoptage produktion.

Aktieselskaber hæfter ikke, når kassen bliver tom, så det kan ende som en kostbar løsning for alle andre og et fortsat miljø- og sundhedsproblem i Hårlev.

Expladans miljøgodkendelse udløb i 2012 og kan opsiges. Nu er det tid for en rigtig løsning i Hårlev.

Expladans fem brande: Kl. 4 tirsdag den 3. januar 2017; kl. 1 søndag den 24. marts 2013; kl. 20 den 23. september 2009; kl. 2 den 15. november 2008; kl. 12 den 21. juni 1998.

Jens Viggo Moesmand
Hyldevænget 31
Hårlev

 

Skriv en kommentar