(Last Updated On: 5. maj 2015)

BrønddækselStevns Kommune har afsat 100.000 kr. til sløjfning af gamle drikkevandsbrønde i 2015. Det betyder, at de første 25 ansøgere kan få 4.000 kr. i støtte til sløjfning af deres gamle drikkebrønd

”Stevns Kommune har siden 2012 givet tilskud til sløjfning af gamle drikkevandsbrønde. Beslutningen om også at give tilskud til sløjfninger i år er en engangsbeslutning. Det er derfor langt fra sikkert, at man vil kunne få støtte til sløjfning til næste år,” fortæller Charlotte Lønborg Frantzen fra Stevns Kommune. Hun fortsætter:

”Efterhånden får flere og flere ejendomme indlagt vand fra vandværk. Det betyder, at den gamle drikkevandsbrønd bliver overflødig som vandforsyning. Ejerne kan forvente at modtage et påbud fra kommunen om at sløjfe brønden inden for de næste år”.

Hvorfor skal brønden sløjfes?

Brøndene udgør en stor risiko for forurening af grundvandet, især her i Stevns Kommune, hvor undergrunden består af kalk, som vandet meget let løber ned igennem via sprækker. Over kalken ligger kun et relativt tyndt lag ler, mange steder under 5 meter. Normalt udgør leret en god beskyttelse mod nedsivning af forurenende stoffer, men når lerlaget er så tyndt, som det er tilfældet mange steder på Stevns, så har man næsten gravet igennem leret, når man har gravet en brønd på 4-5 meter. Mange steder er brøndene også meget dybere og står helt nede i kalken. Brøndene er som ofte ikke beskyttet mod regnvand. Der er derfor stor risiko for, at der løber forurenende stoffer med regnvandet ned i brøndene. Fra brønden har stofferne let adgang videre til det egentlige grundvand, hvor der så sker en forurening.

 

Skriv en kommentar