(Last Updated On: 29. maj 2020)

VUC Erhverv har udviklet et nyt dialogværktøj i form af et spil, ’Job i spil’ hedder det, som kan hjælpe ledige i processen hen mod et nyt job.

Ledighed: Corona-krisen har fået ledigheden til at stige kraftigt i Stevns Kommune. Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at antallet af nytilmeldte ledige i Stevns Kommune er steget med 34,6 procent siden den 8. marts.

Når man bliver ledig og pludselig skal lægge en ny plan for fremtiden, kan det godt tage pusten fra én. For hvor begynder man? Hvordan skal ens fremtidige arbejdsliv se ud, hvilke kompetencer har man og er der noget, man skal blive bedre til? Hvad kræver det at få job eller gennemføre uddannelse inden for en bestemt branche? Spørgsmålene er mange, måske især for dem, der er blevet ledige som følge af Corona-krisen.

VUC Erhverv har med støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udviklet et nyt dialogværktøj ’Job i Spil’ til ledige, som giver et indblik i, hvilke kompetencer forskellige typer af job og uddannelse kræver. Samtidig skal den ledige med dialogværktøjet sætte ord på egne kompetencer og jobmål.

– Job i Spil er designet som et dialogværktøj, som viser ens kompetencer, det ønskede jobmål og de første tre skridt, man vil tage på vejen mod målet. Meningen er så, at den ledige sammen med jobcentret eller A-kassen drøfter ønsker og muligheder for fremtiden, fortæller Flemming Nielsen, erhvervschef fra VUC Storstrøm og daglig leder af VUC Erhverv Sjælland.

Job i Spil kan anvendes hjemme nu, og hos de A-kasser og jobcentre, der indgår i samarbejdet fra august 2020.

Prøv job i spil på www.jobispil.dk.

Skriv en kommentar