(Last Updated On: 12. september 2021)

Miljø: KLAR Forsyning er i fuld gang med et større anlægsarbejde med vandbassiner og ikke mindst adskillelse af spilde- og regnvand på Stevns.

Nu kan borgere få mulighed for indflydelse på fremtidens håndtering af drikkevand og spildevand, når KLAR Forsyning afholder valg til bestyrelserne i bl.a. Stevns Spildevand A/S.

Brugervalgt medlem

Det er borgere i Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner, som nu kan stille op som kandidat til forbrugervalg 2021.

Tilmeldingen er åben fra 1. september til 22. oktober. Der skal vælges to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til hver af bestyrelserne i Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S (fælles valg), Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S.

– Som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem er man en del af bestyrelsen på lige fod med de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer. Derfor er der stor mulighed for at få indflydelse på, hvordan fremtidens håndtering af drikkevand og spildevand skal se ud. Så hvis man interesserer sig for dette område, kan jeg kun opfordre til, at man stiller op som kandidat til forbrugervalget, siger Line Hollesen, administrerende direktør i KLAR Forsyning.

Skal have stillere

Alle, der har interesse i at få indflydelse i vand- og spildevandselskaberne, kan stille op som kandidater til forbrugervalget 2021 allerede i dag.

De valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelsen den 1. januar 2022 for en 4-årig periode.

Men hvem kan stille op som kandidater til forbrugervalget?

– Alle myndige personer kan stille op som kandidater, også selvom de ikke er bosat lige i Køge, Greve, Solrød eller Stevns kommune. Det eneste krav er, at du skal have 10 myndige personer, der bor i forsyningsområdet, til at skrive under på, at de støtter dig som kandidat, siger Line Hollesen.

De 10 myndige personer kaldes stillere. En stiller kan kun pege på én kandidat, og det må ikke være en, som de bor sammen med.

Der stemmes elektronisk

Når alle interesserede kandidater har oprettet sig som kandidat, bliver kandidaterne offentliggjort på KLAR Forsynings hjemmeside.

Herefter skal KLAR Forsynings forbrugere stemme om, hvem der skal indtræde i bestyrelserne. Der er valg, som foregår elektronisk i uge 48, fra den 29. november til 5. december. Her kan alle KLAR Forsynings forbrugere stemme. I løbet af uge 50 offentliggør vi resultatet af valget.

På KLAR Forsynings hjemmeside kan man finde mere information om forbrugervalget på: www.klarforsyning.dk/forbrugervalg2021

Det er også her, der vil komme flere informationer om afstemningen, så snart kandidaterne er fundet.
sky

Skriv en kommentar