(Last Updated On: 13. juli 2020)

Fotoet her er taget torsdag aften i sidste uge, og her ses kun et enkelt tysk flag omgivet af en masse danske. (Foto: Aage Drabøl)

Rødvig: Det er et ganske normalt syn at se flag fra forskellige nationer vaje i skibsmasterne på lystbådehavnen i Rødvig. Særligt i sommerperioden er havnen et multikulturelt minisamfund med besøgende fra nær og fjern.

I år er situationen dog ikke helt som vanligt, for situationen med corona har også haft sin indvirkning på antallet af udenlandske både, som ligger til kaj for at opleve den stevnske halvø fra landsiden.

Restriktionerne omkring indrejse er den samme for de danske havne – på lige fod med den, som gælder for rejsende, der kører over grænsen eller ankommer med fly.

Lige nu gælder, at langt de fleste lande i EU, Schengen samt Storbritannien, overholder kriterierne vedrørende COVID-19 smitte og derfor gerne må rejse ind i Danmark; undtaget herfra er ifølge den senest opdateret landeliste fra torsdag den 9. juli landene Luxembourg, Portugal og dele af Sverige. Lande uden for EU, Schengen og Storbritannien er på nuværende tidspunkt per definition karantænelande og har således ikke fri indrejse.

Hvis et skib fra et karantæneland ankommer, er det grænsepolitiets opgave at tage affære.

Der kan dog være tilfælde, hvor der er en gyldig årsag til, at et skib og dets besætning gerne må være her, selvom flaget ikke stammer fra et land, der har indrejsetilladelse i Danmark, eksempelvis hvis besætningen har fast ophold i Danmark eller hvis der for båden er søgt og givet tilladelse til at sejle i de danske farvande.
rmh

Skriv en kommentar