(Last Updated On: 25. oktober 2018)

Tre fonde støtter besøgscentret med samlet 80 mio. kroner. Stevns Kommune investerer samtidig 10 mio. kroner i udviklingen af området

Anette Mortensen, borgmester i Stevns Kommune, glæder sig over støtten fra fondene på i alt 80 mio. kr. (Foto: Stevns Kommune)

Boesdal: – Det er helt utroligt at kunne sige, at det lykkedes. Vi er mange, som har glædet os til i dag, hvor vi har fået fondenes tilsagn om økonomisk støtte til byggeriet af et besøgscenter i verdensklasse. Det er vi virkelig glade for og stolte af, udtaler borgmester i Stevns Kommune, Anette Mortensen (V).

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) giver 50 mio. kr., Aage og Johanne Louis-Hansens Fond giver 15 mio. kr. og Augustinus Fonden 15. mio. kr. I alt 80 mio. kroner til at udvikle et besøgscenter i Boesdal Klakbrud

Derudover bidrager kommunen med 10 mio. kroner til udvikling af hele området.

Formidling af en stor historie

– Da Stevns Klint blev verdensarv i 2014 var det kun få, der kendte den store historie, som klinten rummer. Projektet med at gøre verdensarven tilgængelig og formidle den i øjenhøjde er ikke hverdagsprojekter i Danmark. Slet ikke, når vi har så højt ambitionsniveau for besøgscenteret og samtidig arbejder for at sikre, at udviklingen sker i overensstemmelse med UNESCOs anbefalinger om lokalinddragelse og bæredygtig turisme, slår Anette Mortensen fast.

– Med den store støtte til besøgscenteret og formidlingen af klintens store historie får vi det fyrtårn, der kan formidle historien til danske og udenlandske gæster og samtidig være omdrejningspunkt for den videre udvikling af området til glæde for gæster og til glæde for lokalområdet, forklarer en glad borgmester.

Åbning i 2021

Støtten fra fondene gør det muligt at iværksætte den første del af det store projekt.

– Lige nu har vi fået midler til selve besøgscenterbygningen og formidlingen indeni, og det understøtter troen på, at vi også kan komme i mål med vores arbejde med at skabe en samlet oplevelse langs klinten. Det er udvikling af udearealerne i Boesdal og det løft af Højerup, som er nødvendigt her for at give en god oplevelse for de mange gæster, der besøger klinten og samtidig skabe gode rammer for lokale, som gerne vil bruge området, slutter Anette Mortensen.

For tre år siden fik Stevns Kommune dispensation til – som ét ud af 10 steder i landet – at bygge inden for kystbeskyttelseslinjen i en tidsbegrænset periode på fem år, hvilket betyder, at første spadestik skal ske i oktober 2020. Inden da skal der afholdes arkitektkonkurrence, hvorefter opgaven sendes i udbud.

Stevns Kommune forventer at kunne invitere til åbningsfest af besøgscentret i Boesdal Kalkbrud i slutningen af 2021.

Fakta

  • Stevns Klint blev optaget som UNESCO Verdensarv i 2014, fordi det er det bedste sted i verden at se sporene fra den asteroide, der for 66 mio. år siden var medvirkende til at mere end 50 % af alt liv på Jorden uddøde, også dinosaurerne
  • Boesdal Kalkbrud har været aktivt kalkbrud op til 1970’erne. I kalkbruddet står stadig pyramiden, som blev brugt til opbevaring af knust kalk, tørreladen, samt resterne af ovnene, der blev brugt til at brænde en del af kalken
  • Der er nu bevilget økonomisk støtte til opførelsen af et verdensarvsbesøgscenter i Boesdal Kalkbrud. I støtten er desuden afsat midler til formidlingen inde i besøgscentret
  • Besøgscentret skal placeres nede i kalkbruddet, og skal tage hensyn til både udsigt oven for bruddet samt bygninger i bruddet.
  • Der søges stadig om midler til udearealet omkring besøgscenter samt arkitektonisk løft af Højerup
  • Besøgscentret forventes indviet ultimo 2021

Skriv en kommentar