(Last Updated On: 2. maj 2022)

Socialdemokratiet og SF var i går sammen om afholdelse af 1. maj-arrangement.

Folketingsmedlem Tanja Larsson (S) med sin datter og borgmester Henning Urban Dam (S) deltog begge til 1. maj-arrangementet i Store Heddinge. (Privatfoto)

Det fandt sted i Tinghuset i Store Heddinge, og nedenfor kan borgmester Henning Urban Dams 1. maj-tale læses:

”Fred er at skabe”

En linje fra ”kringsat af fjender”, skrevet af den norske digter Nordahl Grieg i 1936
Ganske enkelt udtrykte han det, som alle vores 1. maj taler har handlet om:
At skabe noget i fredelig sameksistens
Socialdemokratiet har i sin 150-årige tradition altid udtrykt ønsket om at skabe og gøre det på en fredelig måde
Det har resulteret i det velfærdssamfund og den tryghed, vi finder i Danmark i dag
Vi har lokalt arbejdet ud fra samme tradition i de 50 år, vores lokale afdeling har eksisteret

Siden sin statsuafhængighed i 1991 har Ukraine arbejdet hen imod at skabe et vestligt demokratisk samfund, og det straffes nu hårdt af Rusland
Bilateralt og via EU og NATO støtter vi op om Ukraines bestræbelser, senest med penge, våben og sanktioner
Det er på længere sigt ikke vejen frem
Fredeligt samarbejde ved ”rettidig omhu” er fremtiden for Ukraine og Danmarks forhold til Rusland
Derfor støtter Socialdemokratiet både op om EU ved folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet og ved udvidelsen af vores militære budget i forpligtigelsen over for NATO
Ved disse rettidige foranstaltninger, skabes mulighed for fredelig sameksistens ved at vise en stor, samlet forsvarsevne, som ikke frister en Putin til at fortsætte sit vanvid, og samtidig synliggøre viljen til at fremme demokratiet i frie og selvstændige stater
Putins vanvid har bevirket den største flygtningestrøm gennem Europa siden 2. verdenskrig

Danmark ønsker at hjælpe alle flygtninge, men vi kan ikke rumme dem alle
Der skal prioriteres, og lige nu gælder det om at hjælpe fra nærområdet Ukraine, vel vidende, at også andre flygtninge banker på døren
Regeringens princip om, at flygtninge skal hjælpes i nærområderne, gælder således i særloven for ukrainske flygtninge
Der skal skabes ro og muligheder for hurtigt at komme i arbejde, så det forhåbentlig ikke alt for lange ophold i Danmark bliver ok for flygtningene og befolkningen i Danmark
Stevns er klar til at hjælpe akut og i den udfordrende tid fremover

Coronaen og alle dens følgevirkninger har gennem de sidste to år påvirket alle forhold i vores liv og hverdag, og vil sandsynligvis også gøre det i mange år frem
Undervejs i pandemien har vi alle skulle agere i ukendt farvand
Nødvendigheden af hurtige beslutninger har medført fejl undervejs, men som helhed er der ingen tvivl om, at Danmark er kommet bedre gennem pandemien end de fleste lande i Verden
Vores velfærdssystem fungerer, Arne pensionen er på plads og dansk økonomi er robust og godt rustet til usikre tider

Der er fortsat en god grobund for et moderne velfærdssamfund, byggende på Socialdemokratiets principprogram:
Fælles om Danmark
”Det er styrken af vores fællesskaber og vores vilje til at bruge dem, der afgør vores fremtid.”
Frem til næste folketingsvalg er det ord, som er værd at notere sig
Vores mindretalsregering har i sit arbejde skabt en stor grad af fællesskab omkring sig
Ikke blot med sine støttepartier, men i bredeste forstand også med borgerlige partier
Det har skabt den nuværende stabilitet, som dog i de kommende år kan blive kraftig udfordret
Der skal ikke levnes meget plads, hverken til højre eller venstre side i Folketinget, til fløjenes udfordring af skabelsen af gode og stabile løsninger omkring de helt store opgaver som
Fred og grøn omstilling

De kommende år skal Danmark drive sine erhverv og borgernes hverdag ud fra ganske anderledes forudsætninger end hidtil
Der skal skabes fælles holdninger til, hvordan vores natur og miljø forbedres, og til hvorledes vi selv skal agere.
”Danmark kan mere II” er regeringens udspil og en grøn skattereform med CO2 afgift er på vej
Mange er i gang med en omlægning af deres dagligdag hvad angår føde, transport og energiforbrug
Det er langt hen ad vejen en personlig sag, og så alligevel ikke
Vi er forpligtet på hinandens forbrug, ud fra det Danmark har til rådighed
Vi har allerede nu opbrugt den mængde af verdens ressourcer, vi årligt må råde over, ud fra vores befolkningstal
Det er tankevækkende og bekymrende
Ændringer er på vej, men vi har travlt både ude og hjemme
Fælles søger vi bæredygtige løsninger i landbruget og energien skal komme fra vedvarende kilder
Lokalt i valgprogrammet ”12 Stevnsmål”, under målet ”Grøn hverdag” står: ”Socialdemokratiet tager ansvar for de forandringer, der gør Stevns mere grøn”
Solcelleparker, vindmøller, energirenovering mm. – det vil kræve politisk mod og ansvar at gennemføre de nødvendige forandringer i vores hverdag
Jeg vil i denne valgperiode invitere til en bredere samtale om, hvordan det skal ske
Det handler om vores fælles fremtid

Det er en stor glæde for Socialdemokratiet og ligeledes mig personligt, at jeg nu har det privilegie at være borgmester i Stevns Kommune
Kommunen er inde i en forrygende udvikling, og jeg ser frem til nogle år fuld af muligheder
En flertalsgruppe med Venstre, Radikale og Socialdemokratiet har konstitueret sig
Det samarbejde har jeg stor tillid til, og vi har allerede i sidste valgperiode vist, at vi kan samarbejde og skabe løsninger
I den politiske aftale vi har indgået, fokuserer vi på mange vigtige ting
Blandt andet udvikling af vores velfærd, vores byer og landsbyer, handelslivet, og alle destinationerne langs Stevns Klint, blot for at nævne nogle få
Aftalen rummer bevidst ikke umiddelbart konkrete og målbare mål. Den giver plads til samtalen, dialogen og debatten. Betingelserne for at medvirke er få og klare: Anerkend den politiske retning, kom med konstruktive indspil og søg kompromiserne
Så skaber vi sammen den bedste kommune at leve i
Som ny kommunalbestyrelse er vi kommet godt i gang, og jeg ser frem til, at alle deltager aktivt i det politiske arbejde, der ligger i fredelige løsninger på de mange spændende muligheder og opgaver, der altid ligger lige for i Stevns

”Fred er at skabe” – og dermed en go´ 1. maj til alle

Skriv en kommentar