(Last Updated On: 19. januar 2017)

Stevns: Borgmester Mogens Haugaard Nielsen (V) har henvendt sig til både den forrige og nuværende trafikminister om takststigningernes negative betydning for Stevns. Men har ikke mødt velvilje.

Tidligere minister, Hans Christian Schmidt (V), stod fast på togpriserne, og den nye minister, Ole Birk Olesen (LA), vender også tommelfingeren nedad og vil ikke røre ved takststigningerne

Stigninger er uacceptable
På kommunalbestyrelsesmødet den 26. januar forventer borgmesteren, at det besluttes at sende en ny henvendelse til Movia med anmodning om, at de ser på den nye ordning en gang til.

– Vi ønsker, at ligestillingsprincippet bliver gjort til sædvane i forhold til Stevns, fordi det er uretfærdigt, at vi skal betale mere end sammenlignelige kommuner, og her tænker jeg på samme antal takstzoner og kilometer til hovedstaden, forklarer Mogens Haugaard Nielsen og tilføjer:

– Stevns er ramt for hårdt, og det vil vi gøre opmærksomt på, en gang til.

Borgmesteren har de seneste dage set, hvordan andre kommuner, i Nordsjælland og i Vestsjælland, har fået øjnene op for, at pendlerne får udgifter på 4.-5.000 kroner om måneden.

– Det er godt, at der er flere, der presser på nu, fordi der er et og andet her, som er uigennemskueligt. Og det er meget, meget utilfredsstillende med en takststigning på 40-50 procent, fastslår Haugaard Nielsen.

Vil samle borgmestreprotest
“Vil det sige, at du prøver at samle allierede blandt andre borgmestre til en samlet, fornyet henvendelse?”

– Ja, det kan man godt sige. Vi har været opmærksom på dette længe, og jeg kan nu se, at fx Gribskov og Helsingør kommuner bliver hårdt ramt. Og det samme sker i Slagelse, så vi vil prøve at finde sammen i en kritik af denne nye takstharmonisering. Jeg vil i hvert fald kontakte dem, lover Stevns’ borgmester.

– Det er klart, at hvis man på borgmesterniveau slår sig sammen og retter en kritisk henvendelse, så vil det være noget, der vil blive kigget på. For det er jo en politisk bestyrelse, der sidder i spidsen af Movia, siger Haugaard.

Kræver ligestillingsprincip
“Betyder det, at kommunen vil frede trafikministeren og rette kritikken mod Movia? Og i mellemtiden skal stevnsborgerne bare resignere og betale ved kasse 1?”

– Jeg kan ikke love andet, end at vi arbejder stærkt mod de nye priser. Den ene ting er, at ligestillingsprincippet er blevet tilsidesat, og den anden er, at en stigning på 40-50 procent på en borgers daglige rejsebudget er helt utilstedeligt.

– Og så vil jeg lige sige, at der også har været talt om, at Stevns kommunes borgere har rejst for billigt på et tidligere tidspunkt, men det er slet ikke det, som det handler om, fordi det drejer sig om, hvilken pris vi skal betale i forhold til andre kommuner, vi kan sammenligne os med. Og det med at sige, at så må vi betale tilbage, har ingen gang på jord.

– Vores pendlere skal naturligvis betale det, som det koster, men det skal være ligeværdigt med de andre kommuner, vi sammenligner os med, slutter borgmesteren.
sky

(Pressefoto)

 

Skriv en kommentar