(Last Updated On: 22. april 2014)

KØGE/NORDSTEVNS: Tirsdag eftermiddag kl. 14.42 den 15. april blev der slået alarm på 112 om et alvorligt færdselsuheld, hvor en lastbil og personbil var stødt sammen i Strandskoven.
Redningspersonale og politiet kørte til uheldsstedet, hvor arbejdet med at frigøre en mandlig bilist var i fuld gang.
Uheldet skete, da en 36-årig mand fra Hårlev under kørsel i sin lastbil ad Strandvejen mod Stevns – og lige efter ishuset – af ukendte årsager påkørte en parkeret varebil i parkeringsarealet til højre for vognbanen.
Påkørslen af varebilen bevirkede, at lastbilen kørte over i den modsatte kørebanehalvdel, hvor den stødte frontalt sammen med en personbil kørende i nordlig retning. Lastbilen og personbilen røg herefter begge ned i grøften øst for kørebanen. Der opstod efterfølgende i personbilen en mindre brand, som brandvæsnet hurtigt fik slukket.
Under redningsarbejdet kunne lægefagligt personale konstatere, at bilisten, en 63-årig mand fra Solrød, var afgået ved døden som følge af alvorlige kvæstelser.
Den 36-årige fører af lastbilen blev både alkometer- og narkotika-testet uden at finde tegn på påvirkning.
En tilkaldt bilinspektør undersøgte de involverede køretøjer og uheldsstedet sammen med politiet, som nu afventer en erklæring fra bilinspektøren herom.
De pårørende til den omkomne 63-årige mand er underrettet
Politiet måtte i forbindelse med redningsarbejdet afspærre Strandvejen samt vejen mellem Billesborgvej og Sdr. Viaduktvej, hvilket skabte trafikkoas i Køge by.

Skriv en kommentar