(Last Updated On: 4. oktober 2019)

Det er, hvad de rejsende med Østbanen kan se frem til fra den 15. december

Rejsende fra og mod Rødvig skal fra den 15. december skifte tog på stationen i Hårlev. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: I september i år gennemførte Lokaltog det halvårlige eftersyn af Østbanen, og det har vist, at skinner og baneinfrastruktur er for slidte til at opretholde stabil drift med den nuværende fart på 100 kilometer i timen. Hastigheden på Østbanen blev i 2011 hævet fra 75 til 100 kilometer i timen.

For at nedsætte slitagen på skinnerne har Lokaltog – i samråd med Movia – derfor besluttet, at hastigheden på Østbanen sænkes til 75 kilometer i timen fra det ordinære køreplanskifte 15. december 2019.

Det oplyste Movia i en pressemeddelelse mandag. Her udtaler plandirektør i Movia, Per Gellert:

– Lokaltogs halvårlige eftersyn af Østbanen har desværre vist, at forudsætningen for at opretholde en stabil drift også i de kommende år på Østbanen, er at sænke hastigheden til 75 km i timen. Togenes hyppighed har også betydning for sporenes belastning, derfor kommer Lokaltog desværre til at køre med færre afgange på strækningen Hårlev til Køge, når køreplanen træder i kraft til december.

Fra 4 til 2 afgange

Der vil i den nye køreplan fortsat køre to tog i dagtimerne på hverdage, og der vil også fortsat være timedrift om aftenen og i weekenden.

Men antallet af afgange mellem Køge og Hårlev – som er den mest benyttede del af banestrækningen – vil i dagtimerne blive reduceret fra fire til to afgange i timen.

Togskifte i Hårlev

Desuden betyder ændringerne, at passagerer, der rejser med toget på Rødvig-strækningen, skal skifte tog i Hårlev for at fortsætte rejsen mod Køge eller Rødvig.

Togskiftet gælder dog ikke i myldretiden om morgenen og eftermiddagen, hvor toget fra Hårlev til Køge og omvendt sammenkobles med togene fra hhv. Rødvig og Faxe Ladeplads.

Ved rejser i hele banens længde bliver rejsetiden forlænget med mellem 3-7 minutter.

Urimelig proces

Stevns Kommune har ikke haft kendskab til ændringerne, og blev først bekendt med forringelserne, da pressemeddelelsen blev offentliggjort mandag i sidste uge:

– Jeg har respekt for, at Lokaltog og Movia vægter de rejsendes sikkerhed og en stabil togdrift højt. Til gengæld har jeg ikke ret meget respekt for den måde, denne proces er foregået på, udtaler borgmester Anette Mortensen (V).

– Det er simpelt hen ikke i orden at modtage budskabet i en pressemeddelelse fra Movia, og det må være rimeligt som minimum at forvente, at vi var blevet inviteret til et møde sammen med Faxe og Køge kommuner, hvor vi kunne have talt tingene igennem i ro og mag. Det er trods alt vores borgere, der bliver berørt af ændringerne. Det virker ikke som om, respekten for deres hverdag har været prioriteret højt i dette forløb, udtaler borgmesteren.

Ansvaret for vedligeholdelse af skinnerne ligger hos Region Sjælland. Skinnerne på den pågældende strækning er ikke løbende blevet renoveret i det omfang, de burde, og er derfor slidte.

Regionen mangler penge

Region Sjælland har – for hele regionen – et stort investeringsefterslæb, og har ikke de økonomiske ressourcer, der skal til for at skifte skinnerne. Hverken her eller andre steder på Sjælland, hvor det også trænger.

Region Sjælland intensiverer nu arbejdet overfor regeringen, Folketingets partier, transportministeren og transportministeriet for at sikre den nødvendige togdrift for sjællænderne – herunder passagererne på Østbanen.

Et arbejde som Stevns Kommune vil følge tæt og gå aktivt ind i, lover borgmesteren.
rmh

Fakta om ændringerne:

  • Der vil fortsat være to tog i timen i dagtimerne på hverdage, og timedrift om aftenen og i weekenden.
  • Passagerer på strækningen mellem Rødvig og Hårlev skal fremover skifte tog i Hårlev for at fortsætte rejsen mod enten Rødvig eller Køge.
  • De mest benyttede afgange i myldretiden om morgenen og eftermiddagen fra Hårlev til Køge og omvendt vil dog fortsat blive kørt med sammenkoblede tog fra henholdsvis Rødvig og Faxe Ladeplads, så passagererne på disse afgange ikke skal skifte tog i Hårlev.
  • I forhold til den nuværende køreplan, vil passagererne opleve en forlænget rejsetid på 3-5 minutter ved rejser fra Rødvig til Køge og 3-7 minutter fra Faxe Ladeplads til Køge.
  • Der er fokus på, at opretholde flest mulige af de nuværende korrespondancer mellem tog og bus – herunder prioriteres særligt korrespondancen i Faxe Syd mellem tog og buslinje 630R.

Kilde: Movia

Skriv en kommentar