(Last Updated On: 16. august 2022)

Et år efter, at der blev åbnet op for at søge om tidlig pension, har 182 personer i Stevns Kommune fået tildelt den. Det svarer til 8,7 procent af de søgeberettigede og ligger under landsgennemsnittet.

Efter 60 år på arbejdsmarkedet kan man – som Henning Hartvig fra Kværkeby ved Ringsted – godt tillade sig at gå på pension. På Stevns er der dog færre end på landsplan, der har søgt Arne-pensionen. (Foto: Thomas Olsen)

Af Henrik Fisker

Stevns: Mandag 1. august: er det præcis et år siden, at der blev åbnet op for at søge den såkaldte Arne-pension – opkaldt efter bryggeriarbejder Arne Juhl, der var frontfigur i Socialdemokratiets kampagne for tidlig pension forud for det seneste folketingsvalg. I den anledning har Beskæftigelsesministeriet opgjort, hvor mange der har benyttet sig af muligheden for at søge om at gå på tidlig pension.

Ordningen gør det muligt for borgere med et langt og ofte fysisk hårdt arbejdsliv at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet op til tre år tidligere.

Stevns ligger lavt

Tallene på landsplan viser, at 9,6 procent af i den søgeberettigede alder har fået tildelt retten til tidlig pension.

I Stevns Kommune er interessen for Arne-pensionen noget lavere. Ifølge opgørelsen fra Beskæftigelsesministeriet har blot 8,7 procent i aldersgruppen fået tildelt retten til tidlig pension.

I alt opfylder 182 personer i Stevns Kommune kriterierne. Det skal ses i forhold til det totale antal borgere i aldersgruppen, der er født i perioden fra 1. januar 1955 til 30. juni 1961. Det drejer sig pr. 1. januar 2022 om 2091 borgere.

Stevns placerer sig ikke blot under landsgennemsnittet, men også under nabokommunerne. I Faxe har 11,1 procent fået tildelt retten til tidlig pension, mens tallet for Køge er 10,5 procent.
Morsø Kommune topper listen over tildelinger med 18,4 procent af samtlige borgere i aldersgruppen. Lavest ligger Gentofte med blot 2,6 procent.

Knap 40.000 har søgt

Det er muligt at ansøge om ret til tidlig pension, fra man er fyldt 61 år. Det har samlet 53.300 borgere gjort i perioden fra 1. august 2021 og frem til 30. juni 2022.

På landsplan er der 39.894 personer, som til nu har fået papir på, at de kan forlade arbejdsmarkedet før tid. Ikke alle har dog gjort af ordningen endnu, da man kan vente op til fem år med at udnytte den.

Beskæftigelsesministeriet oplyser, at i alt 7317 personer har modtaget ydelsen i løbet af 2022. Erfaringerne fra første år med tidlig pension viser, at der blandt ansøgerne til ordningen relativt set er flest håndværkere og slagteriarbejdere.

Fakta om Arne-pensionen

  • Retten til tidlig pension bliver udregnet efter antal år på arbejdsmarkedet, når man er 61 år.
  • Har man arbejdet 42 år på dette tidspunkt, kan man få ret til at trække sig tilbage ét år før. 43 års arbejde giver to år, 44 år giver tre år. Aldersgrænserne justeres opad i takt med den stigende pensionsalder i de kommende år.
  • Ydelsen er pt. 13.550 kroner om måneden før skat. Ydelsen vil blive nedsat, hvis ens private pensionsformue overstiger to millioner kroner.

Skriv en kommentar