(Last Updated On: 4. oktober 2019)

Borgere går til kamp imod byggeri på Ådals Mark

Borgergruppen ønsker at bevare den smukke natur i området. (Privatfoto)

Strøby Egede: I august i år gik en gruppe på 10 borgere i Strøby Egede sammen for at forhindre byggeri på et privatejet landzoneareal ved Åstræde 26 i Strøby Egede.

Gruppen søgte og fik aktindsigt i grundejerens planer, som indeholder et ønske om at opføre mellem 50 og 55 ældrevenlige boliger med integreret carport/udhus.

Arealet, hvor boligerne ønskes opført, er på omkring 2,2 hektar. Der påtænkes opført mellem 5.000 og 5.500 kvadratmeter, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på maksimalt 25. Boligernes størrelse vil ligge mellem 90 og 110 kvadratmeter.

Derudover påtænkes placering af et regnvandsbassin i området til afledning af overfladevand fra en del af Strøby Egede.

Natur, oversvømmelser og trafik

En gruppe borgere i området forholder sig dog skeptisk til planerne. Med tanke på naturen og dyrelivet i området, klimasikring og en Tryggevælde Å, der ofte går over sine bredder samt frygten for et yderligere pres på et i forvejen trafikalt udfordret område.

Julie Stenderup, der er nabo til den omtalte grund og en del af borgergruppen, mener, at det er grundlæggende forkert at bygge i området:

– Det er et sårbart område, med naturen og et rigt dyreliv, som lever på engen. Det er et kulturarvsareal. Og så er det et vådområde med risiko for oversvømmelse, siger hun, og fremhæver også den store rekreative værdi, som området har

– Langs med hele Ådals Mark løber en hjertesti, som benyttes af borgerne i området, forklarer Julie Stenderup.

Kritik af processen

Selve processen beskriver Julie Stenderup som frustrerende, og som nabo til området føler hun sig både utryg, underoplyst og kørt over:

– Det går rigtig stærkt lige nu. Der bliver bare sat fuld blus på. Bygherre har allerede købt jorden, planerne er udarbejdet og han er klar til at gå i jorden til næste sommer, siger Julie Stenderup, der købte sit hus i slutningen af 2014.

Dengang undersøgte familien planerne for området, blandt andet Helhedsplanen for Tryggevælde Ådal, der markerede området som uegnet til byggeri.

– Det underkender politikerne nu. Det bekymrer mig, når kommunen ikke tager sine egne planer mere seriøst, lyder det fra Julie Stenderup.

Flere tiltag iværksat

Borgergruppen har siden sin start i august oprettet en side på facebook med navnet ’Bevar den grønne eng i Strøby Egede’, som primo oktober har 464 ’synes godt om’-tilkendegivelser. Her kan man læse mere om de forskellige kommune- og udviklingsplaner, der tidligere er udarbejdet for området, se smukke fotos af området, og læse forskellige synspunkter og indlæg om relevante emner.

Der er også hængt bannere op, skrevet læserbreve til de lokale medier, blevet stillet spørgsmål til kommunalbestyrelsen, og nu har gruppen igangsat en underskriftindsamling for bevarelse af engen, som ved redaktionens deadline havde 466 underskrifter. Hertil skal lægges omkring 400 fysiske papirunderskrifter.

Endelig er der planlagt fakkelvagt fra kl. 17, når kommunalbestyrelsen næste gang mødes den 10. oktober til ’udemøde’ i Strøbyhallen. Politikerne skal som sidste punkt på den åbne del af dagsordenen behandle punktet 470. ’Lokalplan for boliger og regnvandsbassin ved Åstræde i Strøby Egede’.

Man finder underskriftsindsamlingen her, og vil man gerne være med på fakkelvagten, kan man tilmelde sig på facebook-siden ’Bevar den grønne eng i Strøby Egede.
rmh

Skriv en kommentar