(Last Updated On: 21. oktober 2020)

Her følger en tidsoversigt over forløbet om fredningen af Stevns Klint med den seneste dato først:

06. november 2020: Høringsfristen udløber.

12. oktober 2020: Miljø- og Fødevareklagenævnet har sendt høringsbrev til lodsejere om den påtænkte fredning af Stevns Klint samt en udtalelse fra Vurderingsstyrelsen.

12. og 13. maj 2019: Miljø- og Fødevareklagenævnet kommer på besigtigelse søndag den 12. og mandag d. 13. maj. Umiddelbart efter besigtigelsen afholdes der et offentligt møde kl. 14.20.15.35 på Stevns Naturcenter, Mandehoved 10, 4660 Store Heddinge.

02. juni 2017: Klagefristen udløber. Herefter overgår sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagenævnet har som udgangspunkt 2 år til at behandle sagen.
Fredningsnævnet for Østsjælland har den 1. maj 2017 truffet afgørelse om fredning af Stevns Klint i Stevns Kommune.
Der er samtidig truffet afgørelse om erstatning.

17. januar 2017: Lodsejernes erstatningskrav skal være fredningsnævnet i hænde.

18. december 2016: Fredningsnævnet påtænker at frede Stevns Klint. Se den påtænkte afgørelse (pdf).

Efterår 2016: Fredningsnævnet tager på besigtigelse hos lodsejerne.

09. maj 2016: Frist for indsendelse af skriftlige kommentarer til fredningsnævnet for Østsjælland om fredning af Stevns Klint.

21. april 2016: Fredningsnævnet afholder offentligt møde på Naturcentret om fredningsforslag for Stevns Klint.

12. januar 2016: Det endelige fredningsforslag (33 mb) (pdf) blev sendt af sted til Fredningsnævnet.

07. januar 2016: Det samlede fredningsforslag blev godkendt i de to fagudvalg primo januar, og den 7. januar godkendte kommunalbestyrelsen fredningsforslaget endeligt.

01. december 2015: Fredningsforslaget er til orientering hos foreninger, interesseorganisationer og myndigheder. Hvis du repræsenterer en forening, som ikke er på listen (pdf), kan du skrive til stevnsklint@stevns.dk for at få forslaget.

26. november 2015: Et flertal i kommunalbestyrelsen godkendte udkast til fredningsforslag og budget. Budgettet blev den 27. november sendt i høring i Naturstyrelsen.

03. september 2015: Kommunalbestyrelsen besluttede at arbejde videre mod en fredning af Stevns Klint.

August – september 2015: Inddragelse af lodsejere.

01. juli 2015: Opstart af fredningsforslags udarbejdelse.

30. april – 1. juli 2015: Fredningssag sat i bero.

Februar – april 2015: Indledende arbejde med fredningssag.

14. januar 2015: Kommunalbestyrelsen besluttede sig for en fredning af Stevns Klint.

Kilde: Stevns Kommune

Se også: Foreløbig udspil om fredning af Stevns Klint

 

Skriv en kommentar