(Last Updated On: 26. marts 2015)

10050505000-p

STRØBY EGEDE: På fem måneder har en familie fra Strøby Egede ifølge deres vandmåler brugt 1.082 kubikmeter vand. Det skriver Ekstra Bladet. Familien består af Kris og Rikke Kachchad og deres femårige datter. En husstand på tre personer bruger i gennemsnit 40 kubikmeter vand per person om året svarende til et samlet vandforbrug på 120 kubikmeter. Strøby Egede vandværk har nu sendt en regning til familien på 19.000 kroner. Dertil kommer udledningsafgiften fra Stevns Forsyning, som ender på knap 65.000 kroner.

Familien var ikke opmærksomme på vandmåleren, da de flyttede ind. Det blev de først, da vandværket sendte et brev om, at måleren skulle aflæses. Kris Kachchad har til Ekstra Bladet oplyst, at han straks kontaktede vandværket, da familien opdagede, hvor stort et forbrug måleren viste.

Kris Kachchad er overbevist om, at det høje vandforbrug skyldes en fejl i vandmåleren. Han oplyser, at når man kigger på den gamle vandmåler, så står det første ciffer mellem nul og et, og han mener, at et vandforbrug på 82 kubikmeter er meget mere realistisk end de 1082 kubikmeter, som vandværket har sendt regning på.

Strøby Egede vandværk har sendt familiens gamle vandmåler til undersøgelse, men testen viste ingen fejl.

Kris Kachchad har nu sendt sagen til Konkurrence– og Forbrugerstyrelsen.

rmh

Skriv en kommentar