(Last Updated On: 12. april 2017)

Stevnsbladet bringer hver uge rapporter om nye indbrud i butikker og i private hjem. Det kan give et indtryk af, at disse tyverier er stigende, og samtidig hører man intet om hvor mange sager der opklares af politiet.

Stevns: Justitsministeriet har tidligere offentliggjort tal, der viser et fald i politiets opklaringsprocent for indbrudstyverier over de sidste 10 år.

I samme periode er antallet af indbrud steget. Udviklingen skyldes formentlig navnlig et ændret kriminalitets-mønster, hvor mange indbrud i dag udføres af professionelle bander fra udlandet.

Kræver bedre opklaring

Indbrud i private hjem er en meget indgribende form for kriminalitet, som skaber utryghed hos borgerne.

Det stigende antal indbrud i de seneste år er derfor et problem, som både politikere, politi og anklagemyndighed prioriterer højt, og som de samme instanser siger, der bør anvendes flere ressourcer på.

Færre indbrud på Stevns

Dette bekræftes af politiinspektør Jens Børsting fra Midt- og Vestsjællands Politi, som også kan fortælle om et andet billede af situationen på Stevns:

– Kriminaliteten er faktisk faldende. Hvis man sammenligner tal fra første kvartal i 2015, 2016 og 2017, så er antallet af indbrud faldet fra 26 til 24 og nu 19 i år. Men det er naturligvis 20 for mange, fastslår Jens Børsting.

Politiinspektøren siger endvidere, at det er et niveau, som ikke er alarmerende, set i relation til hele regionen. F.eks. har en sammenlignelig kommune med Stevns, Odsherred, haft dobbelt så mange indbrudstyverier.

Opklaringen halter

Politiet har således godt styr på antal indbrud. Knapt så positivt ser det ud med opklaringsprocenten.

I 2016 blev der på Stevns anmeldt 154 indbrud, hvilket svarer til 6,9 procent per 1.000 indbyggere. Der blev rejst sigtelse i 10 tilfælde, hvilket svarer til en opklaringsprocent på 6,5.

Den såkaldte borgervendte kriminalitet opklares sjældent fra dag til dag. Politiets egen statistik for 2016 fortæller, at i Midt- og Vestsjællands politikreds gik der 314 dage fra anmeldelse til fældende afgørelse.

Nabohjælp i fokus

Politiinspektør Jens Børsting er trods disse triste tal optimistisk, og henviser til fakta med faldende indbrud, og årsagsforklarer det med, at politiet i samarbejde med lokale foreninger gør en stor præventiv indsats med blandt andet nabohjælp.

I Hårlev afholder man et møde om netop nabohjælp. Det finder sted den 20. april kl. 18:30 i Sundheds- og Frivillighedscentret, hvor både politiet og en låsesmed vil deltage og fortælle om hvordan man bedst sikrer sig mod indbrud.
sky

 

Skriv en kommentar