(Last Updated On: 19. januar 2022)

“Det er under kontrol” siger Midt- og Vestsjællands Politi

Udrykning til Strandparksvej i Strøby Egede. (Privatfoto)

Strøby Egede: I forbindelse med KLAR Forsynings store anlægsarbejde af separatkloakering i Strøby Egede, skete der onsdag den 19. januar kl. 8:59 brud på en gasledning ved Skovvangsvej 7.

Politi og et større beredskab var hurtigt til stede, og politiet bad alle berørte beboere om straks at slukke for deres strøm. Derefter stoppede kloakeringsarbejdet og afventede assistance fra gasselskabet.

Reparation af skade
– Vi skønner ikke, at der er nogen akut fare, og har derfor foretaget underretning til omkringboende, fortæller Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.
– Vi anbefaler folk at holde døre og vinduer lukkede. Men normalt er der ikke risiko forbundet med udbedring af sådanne skader, siger han.
Ifølge kilder til Stevnsbladet har beboerne i området fået meddelelse om igen at kunne åbne for strømmen.
Arbejdet med reparation af skaden pågår stadig ved middagstid 19.1.

sky

Skriv en kommentar