(Last Updated On: 15. september 2022)

Efter planen skal Rødvigs nye station ved Vemmetoftevej stå klar i december 2024. Men allerede nu går arbejdet med at forberede detaljerne i gang. Omkring 100 mennesker deltog i kommunens første borgermøde om projektet.

Af Henrik Fisker

Rødvig: Løbet er kørt, hvis man mener, at Rødvigs togstation ligger bedst, hvor den ligger i dag, og at det er en dårlig ide at flytte den omkring 600 meter nordpå til Vemmetoftevej. For beslutningen om at flytte stationen er truffet, og arbejdet med at forberede omlægningen er allerede i fuld gang.

Omkring 100 mennesker var mødt til kommunens forborgermøde på Harmonien. (Foto: Henrik Fisker)

Det var beskeden til de fremmødte i Harmoniens festsal onsdag i sidste uge, og aftenens dagsorden var derfor ikke at diskutere for og imod placeringen, men derimod at komme med gode ideer og spørgsmål til, hvad der skal ske, når flytningen er en realitet, understregede Stevns Kommunes lokalplanlægger Amalie Soufi på diplomatisk vis, da hun bød velkommen til forsamlingen.

Det lykkedes at holde debatten på sporet – næsten. Først mod mødets slutning bad formanden for Nyt Stevns: Poul Erik Brixtofte om ordet for at sige sin ærlige mening:

– Jeg bor nærmere ved Store Heddinge end Rødvig, men jeg færdes rigtigt meget hernede. Og jeg savner nogle rigtigt gode og klokkeklare argumenter for at flytte den station, bemærkede han.

Offentlig høring

Omkring 100 mennesker deltog i det, som de kommunale arrangører kalder et forborgermøde om flytningen af stationen – underforstået, at der senere kommer en egentlig høringsfase på otte uger med endnu et borgermøde. Her vil der være konkrete forslag til, hvad der skal stå i det kommuneplantillæg, som skal skabe rammerne om den nye station i Rødvig.

– Det er nemlig nødvendigt, for i den nuværende kommuneplan er området udlagt til boligformål, forklarede Amalie Soufi.

Et års forsinkelse

Hun stod sammen med vejingeniør Jesper Feldballe og kommunens tekniske chef Birgitte J.T.K. Nielsen for gennemgangen af det arbejde, der ligger forude i Rødvig. Undervejs kom den nyttige oplysning om en tidsplan, der viser, at projektet bliver forsinket med et år.

Det skyldes en beslutning i Regionsrådet, som til sin store ærgrelse måtte konstatere, at resultatet af udbudsrunden på arbejdet viste, at prisen for renovering af Østbanens skinner løber op i 1,1 milliard kroner eller omtrent en fordobling af den pris, som det i forvejen havde kostet blod, sved og tårer at mobilisere pengene til.

Svaret på den udfordring blev at ændre udbudsbetingelserne i håb om, at det vil gøre opgaven billigere – herunder at trække anlægsperioden over halvandet år med start i sommeren 2023, så hele projektet inklusive den nye station i Rødvig kan stå klar i december 2024.

Flere biler på vejen

I debatten stod det klart, at de fleste bekymringer fra borgerne i området omkring den nye station går på to forhold: bilernes fart på Vemmetoftevej og støjen fra togene, når de får ny endestation.

Vejingeniør Jesper Feldballe kunne oplyse, at Vemmetoftevej allerede i dag er den næstmest trafikerede vej i Rødvig (efter Rødvigvej) med 2500-2600 biler i døgnet.

– Med en ny station og en tilhørende parkeringsplads vil der komme flere biler, men den gode nyhed er, at vejens bredde er designet til det, sagde vejingeniøren, der forudså, at der vil blive en del krydsende trafik ud for parkeringspladsen.

Lokaltogs folk på besigtigelse af sporet, hvor den nye station skal ligge i Rødvig. (Arkivfoto)

Den oplysning bekymrede flere borgere, og som en herre i forsamlingen sagde, frygtede han, at bilisterne ville sætte farten op, når jernbaneoverkørslen forsvinder. Han foreslog derfor en række bump på strækningen mellem Skørpinge Mark og Rødvigvej.

– Bump er ret virkningsfulde til at sænke farten, for det er ubehageligt at køre over dem i høj fart. Ulempen er, at de støjer, og det generer de folk, der bor tæt på dem, sagde Jesper Feldballe.

Andre borgere foreslog en fodgængerovergang, en tunnel eller et lyskryds, hvor banen i dag skærer Vemmetoftevej. En enkelt ville have en max-hastighed på 40 km/t.

De frygtelige skrig

Senere kom der flere spørgsmål om støjgener langs banen. Her blev der henvist til, at nok kommer der nye skinner, men togene vil stadig være de samme, og de larmer på deres køretur gennem byen, påpegede flere.

En beboer fra Thorsvænge henviste til de “frygtelige skrig”, som toget afgiver, når det bremser på det sidste stykke frem til den nuværende station i Rødvig.

– Jeg er bange for, at skrigeriet flytter med med op til indkørslen til den nye station, dvs. lige ud for Ræveholm, sagde han.

Men det kommer ikke til at ske, kunne formanden for Grundejerforeningen Lejdevang: Gerhard Nagott oplyse.

– Det er på plads, siger teknikerne. Lyden kommer fra toget, når det kører på den krumme strækning, og den forsvinder med den nye station, sagde han.

Formanden kunne tilføje, at der er planlagt en støjmur på østsiden af banestrækningen ind mod Marmorvej, og at denne mur også vil reducere støjen mod vest over mod Thorsvænge.

Skriv en kommentar