(Last Updated On: 12. november 2020)

Jacob Panton (V):

Verdensarv som kulturelt lokomotiv

Hvis man er så heldig at have et fænomen i sin kommune, som kommer på Unescos verdensarv liste, så må man gerne være stolt, prale og bruge det aktivt.
At have et stykke ”verdensarv” i sin kommune vil sige, at man har noget, som er bevaringsværdigt, og som betragtes som menneskehedens fælles arvegods.
Det er stort, det er rigtig stort.
Det skal være vores varemærke, og det skal selvfølgelig bruges som et socialt lokomotiv, der får alle med på alle niveauer og i alle aldre. Det skal være inspiration og bruges aktivt som et kulturelt lokomotiv, der fører an i alle sammenhæng. Det skal føre nørder på tværs af aldre sammen. Det skal skabe bro mellem foreninger. Det skal give os andre lyst til at blive til kulturelle nørder.
Det skal give os alle lyst og mod til at være ambassadører for vores fælles bevaringsværdige arvegods.

Line Krogh Lay (R):

Børns møde med kunst og kultur

Kulturen er en af de vigtigste nøgler, når man skal skabe positiv forandring.
Derfor er det også vigtigt, at vores børn og unges møde med kulturen prioriteres, og de er tænkt ind i kulturpolitikken gennem en række punkter. Især glæder det mig, at der er fokus på det nørdede og mere nicheprægede i sammenhæng med vores kulturarv, vores stærke foreningsliv og frivillige ildsjæle. Det skal naturligvis også kombineres med mødet med professionelle kunstnere igennem hele deres skoletid. Det er bl.a. Stevns Musikskole gennem de seneste år blevet gearet til at understøtte.
Men jeg håber, at vi gennem mere målrettet arbejde med kulturpuljen kan medvirke til at skabe endnu flere gode tilbud for den kommende generation af voksne.

Sejer Folke (Ø):

Den lokale kulturhistorie

Der er et skatkammer af inspiration at hente i Stevns kulturhistorie.
Hvis vi graver os ned i historien, så finder vi en perlerække af driftige og velmenende kvinder og mænd, der gennem kamp og arbejde, har bragt os frem til nutiden.
Et af de stærkeste elementer i den kulturpolitik, som netop er vedtaget, er vægtningen af fællesskaber og de frivilliges arbejde, hvor vi har nogle fantastiske historiske traditioner at øse af.
Man kan godt forfalde til pessimisme, når man tænker på hvilke kolossale udfordringer menneskeheden står overfor. Klimaforandringerne og masseuddøen af arter, samtidig med at vi sikrer at uligheden mellem mennesker mindskes. Kan vi løse det, eller skal vi bare kaste håndklædet i ringen?
Når vi kigger tilbage på vores helt egen historie, her på Stevns kan vi godt få et optimistisk boost af historien. I stort set hver landsby blev der bygget forsamlingshuse, brugsforeninger og mejerier. Der blev lavet andelsbagerier, fagforeningsafdelinger og gymnastikforeninger.
Jeg forestiller mig, at det er foregået i begejstring over hvad fællesskaber af mennesker faktisk kunne skabe. Hvis vi kan genskabe den gejst og ånd, så kan vi også nå målet om bæredygtighed og mere større lighed.

Thomas Overgaard (S):

Kultur og Turisme som driver

Man skal samtænke kultur og turisme, så vi sikre os at de kulturværdier og kulturpersoner vi har på Stevns, kan fremme den kobling.
Der er f.eks. Åbne Atelierdøre, Spilledåsen, Kulturloftet, Stevns Teaterforening, amatørscenerne, men der er også de pensionister som guider på Stevnsfortet. Der er mange måder at tænke turisme ind i kulturen.
Vi har bl.a. dagsturister og de som bor her i længere tid, og så er der sportsturisme som LimeLight BoardSport Club i Rødvig, Stevns Jernmand, cykelløb, motorløb i Boesdal Kalkbrud samt sportsfiskerne og meget andet. Her har vi erfaringer med hvor flot arrangører, restauranter, overnatningssteder samarbejder.
Så vi skal både vælte og bevare og være risikovillige, for så udvikler vi nyt.

Mikkel Lundemann (C):

Ungekulturen

Vores unge skal møde og inspireres af kulturen. De skal være en driver i at udvikle en kultur, som de ser sig som en vigtig del af. Vi skal have mere organiserede mødesteder. Konkret betyder det f.eks. at vi skal skabe rum for de musiknørder, der ikke nødvendigvis går til guitarundervisning, men har brug for et sted at mødes og være sammen om musikken. Eller for de unge som går til skriveværksted på biblioteket – det skal vi have mere af.
Og så skal vi dyrke nørderne blandt de unge. Limelight er et kanon projekt som udvikler surfer-kulturen på Stevns. Det er fedt og den bølge skal vi ride videre på! Det er især de unge, som kan identificere sig med en skate- og surfkultur. Men det gælder også de mange andre kulturforeninger, vi har i kommunen – her skal vi have flere tilbud, som rammer de unge i øjenhøjde.

Skriv en kommentar