(Last Updated On: 23. november 2021)

Som medlem af Stevns Kommunalbestyrelse deltog jeg tirsdag 16. november, som valgstyrer i Stevnshalllen, hvor man kunne stemme fra kl. 8.00 til kl. 20.00.

Jeg har, som folkevalgt i Stevns kommune, Storstrøms Amt og Region Sjælland, første gang i 1986, deltaget flere gange med denne titel.

Hvert eneste valgdag er en festdag for demokratiet i Danmark.

Det er så dejligt at opleve, hvordan alle stemmeberettigede borgere frit kan deltage i afstemningen, uden at føle sig presset til at stemme på et bestemt parti.

På valgstedet oplever alle deltagere demokrati. Enhver borger, der møder op med sit valgkort, behandles på samme måde – alle får mulighed for stemme på det parti, de hver især er tilhængere af.

Stemmesedlen placeres af borgeren i stemmeboksen, som først åbnes, når valghandlingen er afsluttet kl. 20.

Vi skal alle i Danmark sætte pris på vort demokrati, som gennemføres hvert 4. år.

Ovenstående er jo ikke en selvfølge i alle nationer. Men i Danmark har vi demokratiske valg, som vi, som borgere accepterer og deltager i.

Nu er der 4 år til næste kommunal- og regionsvalg. Fra 1. januar 2022 udfører de folkevalgte arbejdet i kommunalbestyrelse eller regionsråd.

Stevnshilsen
Ellen Knudsen
Store Heddinge

Skriv en kommentar