(Last Updated On: 6. juli 2021)

Det er ingen skam at blive væk, når man ikke vil være med.

Nyt Stevns (NS) var ikke med, da 15 af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer lavede budgetforlig 2021-2024. Forliget anviser et ansvarlig og balanceret budget, hvor der især tages hånd om driften til velfærd. Forligskredsen er ganske vidende om de kommende opgaver, hvilket vises i forligets både tekst og tal.

Ser man på NS budget 2021-2024 er der en alvorlig mangel på oplysninger om, hvorfra oplyste minimeringer skal hentes. Eksempelvis angives en post, hvorfra der skal spares 17 mio. svarende til fyring af 28 ansatte. Hvilke ansatte, hvorfra?

Eksemplerne er der flere af, hvor NS barberer fint i drift tallene uden angivelse af konsekvenserne for borgerne. Man kan da sagtens feste uden spiritus, og så bliver festen derefter. Den betalte fest, forligskredsen indbyder til, er bestemt ikke med fri bar. Der er angivet faste, ansvarlige økonomiske rammer, og NS er således atter ganske overflødig, når en ny kommunalbestyrelse, rådsnar og bevidst kører i 2022.

Med venlig hilsen

Niels Pors
Lindencronevej 1G, 1. sal
Klippinge

Skriv en kommentar