(Last Updated On: 11. januar 2019)

Hotherskolen renoveres

Per Hansen og Simon Vigsø viser her, at der er hermetisk lukket til arbejdspladsen på Hotherskolen. (Foto: Klaus Slavensky)

Hårlev: I kølvandet på de store internationale klimatopmøder er det på tide at se på indeklimaet og CO2 forholdene i skoler og daginstitutioner.

Det har man gjort med held på Hotherskolen i Hårlev.

Ukoncentrerede elever

Lærer og arbejdsmiljørepræsentant Per Hansen havde gerne set, at det igangværende renoveringsarbejde var sket i 2010, hvor han og kollegerne råbte vagt i gevær.

– Eleverne kunne ikke koncentrere sig, så vi var klar over at noget var galt. Arbejdstilsynet indsamlede data, og selv om vi var bekymrede for forløbet, så har vi været fælles om løsninger og haft et godt samarbejde, siger Per Hansen med henvisning til Stevns Kommunes Teknik & Miljø-forvaltning.

En farlig cocktail

Hotherskolen er bygget i 1959, men de skadede bygninger er fra 1969-71 og bygget med asbest, som i dag er forbudt at anvende til bl.a. isolering, som man fandt da man fik åbnet loftpladerne.

Asbest er kræftfremkaldende og kan give strubekræft, lungekræft og lungehindekræft, og samtidig med faren for CO2 forurening blev bygning H sat under ombygning.

Renoveringen kommer ifølge centerchef Birgitte J.T.K. Nielsen til at koste 5,1 mio. kr.

Fører streng kontrol

Renoveringen startede i november 2018 og forventes færdig i april-maj 2019.

– Vi laver det i tre faser, fortæller Simon Vigsø, som er projektleder i Stevns Ejendomme.

– Vi forsegler etagerne og tager dem en for en. Lige kan øverste etage igen bruges til undervisning, og vi er i gang med den øvrige bygning, siger Simon Vigsø, som understreger, at arbejdspladsen er adskilt fra skolen, affaldet opbevares i lukkede containere, og der måles løbende og gøres grundigt rent.

Midlertidige barakker

Det er cirka 150 børn ud af skolens 470 elever, som er berørt af arbejdet med et forbedret indeklima.

– Nogle af klasserne på mellemtrinnet får undervisning i midlertidige barakker, forklarer Per Hansen og tilføjer, at disse lokaliteter kommer til at stå en måned kortere end beregnet, fordi der har været så hurtige og gode håndværkere på projektet.

– Samtidig er de istandsatte lokaler blevet lysere og har fået mere moderne klimaanlæg, supplerer Simon Vigsø.

Flere anlægsprojekter

Der er mange flere af kommunale ejendomme som skal havde den store tur.

I alt er der afsat 28, 5 mio. kr. til anlægsprojekter.

– Der skal udskiftes solafskærmninger på Strøbyskolen, og renoveres vinduer på Store Heddinge Skole, oplyser Jesper Boesen, der er leder af Stevns Ejendomme, og nævner også efterisolering af tag ved SFO på Hotherskolen samt udskiftning af gulvet i kantinen i plejecenter Hotherhaven.

sky

Skriv en kommentar