(Last Updated On: 6. april 2021)

Med økonomisk hjælp fra Stevns Brands Fond har Himlingøje Forsamlingshus fået udskiftet det gamle oliefyr med en ny og mere miljørigtig luft til vand varmepumpe.

Fra venstre ses: bestyrelsesmedlem Vivian Roholte, kasserer Rita Berntsen, formand for Stevns Brands Fond Per B. Jensen, bestyrelsesforkvinde Birgit Ottesen, elinstallatør Henrik Frost, næstformand Niels-Erik Pedersen og bestyrelsesmedlem Anne-Lis Langhoff, der alle er samlet rundt om et af de nye bordbænkesæt foran forsamlingshuset i den dejlige forårsol. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Himlingøje: I mange år har et oliefyr sørget for at opvarme rummene, når f.eks. Himlingøje Gymnastikforening har brugt salen til en af deres mange aktiviteter, eller når private har lejet huset til at holde deres familiefest.

Men tiden er løbet fra oliefyr, både det i Himlingøje Forsamlingshus og generelt. Og med god økonomisk hjælp fra Stevns Brands Fond og eksperthjælp fra Frost El-Teknik er det gamle oliefyr, brugsvandstanken og det gamle gulvtæppe, som tanken var pakket ind, nu sendt på pension. Istedet har forsamlingshuset fået en helt ny, og langt mere miljøvenlig varmekilde, nemlig en luft til vand varmepumpe.

En dyr udskiftning

Det er en bekostelig affære, når det gamle oliefyr skal udskiftes til en mere tidssvarende varmekilde. Bestyrelsen i Himlingøje Forsamlingshus fik udarbejdet et overslag på opgaven, som inklusiv varmepumpesystem og tre nye radiatorer til fyrrum, køkken og redskabsrum beløb sig til 163.000 kroner.

Det gamle oliefyr med brugsvandstank var pakket ind i et gammelt gulvtæppe. Nu er det hele sendt på pension. (Foto: Niels-Erik Pedersen)

Det er en stor udskrivning for et forsamlingshus, som typisk kun har lejeindtægter og et årligt driftstilskud fra kommunen som de primære indtægtskilder. Dertil kommer, at forsamlingshuse hverken kan søge om energitilskud til at udskifte oliefyret og heller ikke kan søge om nedsat elafgift. Derfor blev ansøgninger til fonde ol. skrevet og sendt afsted.

– Og lige inden jul fik vi så et positivt svar fra Stevns Brands Fond. Vi blev både glade og helt målløse over, at vi havde fået hele beløbet, siger Birgit Ottesen, der er bestyrelsesforkvinde i Himlingøje Forsamlingshus.

Forud for svaret på ansøgningen havde Stevns Brands Fonds formand, Per B. Jensen været på besøg i forsamlingshuset for at høre mere om huset og projektet.

Huset er byens hjerte

– Jeg blev positivt overrasket over, hvor stor opbakning der er til de forskellige aktiviteter i Himlingøje Forsamlingshus, for eksempel er gymnastikforeningen meget aktive. Det vil vi gerne være med til at bevare og styrke, forklarer Per B. Jensen, og han betragtninger kan Birgit Ottesen kun bakke op om:

– Forsamlingshuset er byens hjerte – og vi har også mange brugere udefra, konstaterer hun, og resten af bestyrelsen nikker bifaldende. Udover Birgit Ottesen, udgøres bestyrelsen af næstformand Niels-Erik Pedersen, kasserer Rita Berntsen samt Anne-Lis Langhoff og Vivian Roholte.

– Det er især gymnastikforeningen, som bruger huset til både gymnastik, bordtennis, kortspil, yoga mm. Og her under coronaen er der blevet spillet en del petanque ude foran huset, oplyser Vivian Roholte.

Der har det seneste år, hvor coronaen har lagt en stor dæmper på aktiviteterne, været afholdt flere udendørs drive in-koncerter på parkeringspladsen, og ved påsketid sidste år var der gudstjeneste på trappen op til forsamlingshuset.

Bylauget og menighedsrådet bruger også huset til mange af deres arrangementer.

Billigere og grønnere

Ved det nye varmepumpesystem ses fra venstre: Næstformand i bestyrelsen for Himlingøje Forsamlingshus Niels-Erik Pedersen, elinstallatør Henrik Frost fra Frost El-Teknik og formand i Stevns Brands Fond Per B. Jensen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Udover at være næstformand er det også Niels-Erik Pedersen, som passer godt på huset i det daglige, og han har bl.a. været tovholder på udskiftningen af oliefyret. Godt en uge har det taget Henrik Frost fra Frost El-Teknik. Udover selve varmepumpen med en 200 liter indbygget brugsvandtank og udvendig buffertank, er de tre ekstra radiatorer blevet installeret, eltavlen er blevet ombygget med separat måling af varmepumpens energiforbrug og så kan temperaturen både indstilles manuelt og automatisk.

Den nye varmepumpe er både god for økonomien og for miljøet. Kasserer Rita Berntsen oplyser, at varmeudgiften med det gamle oliefyr gennemsnitligt lå på mellem 30.000 og 35.000 kroner om året. I 2019 beløb det sig til godt 36.000 kroner.

Klar til genåbning

Også halvdelen af taget er blevet udskiftet, da det var blevet utæt og derfor regnede det ind i salen.

– Hele taget på bagsiden af huset, godt 160 kvadratmeter, har vi udskiftet med nye og større tagplader, da de gamle tagplader flere steder var revnet. Og der hvor det trængte, lagde vi ekstra isolering, oplyser Niels-Erik Pedersen, som var en af de tre frivillige, der – med god vejledning fra en pensioneret tømrer fra byen – tog opgaven på sig forrige efterår.

Og udenfor er der kommet et par nye bordbænkesæt og to plantekasser, sponseret af SuperBrugsen i Hårlev.

Himlingøje Forsamlingshus er således mere end klar til at åbne op igen, og bestyrelsen glæder sig meget til der atter kommer liv og glade dage i det mere end 100 år gamle – og nu mere miljøvenlige og atter tørre hus.
rmh

Skriv en kommentar