(Last Updated On: 27. februar 2015)

De lokal historiske Arkiver er selvfølgelig med i den nye kulturskat på nettet, arkiv.dk
ArkivDK
Den nye hjemmeside bugner af historiske billeder og originalpapirer fra blandt andet de to lokale arkiver på Stevns.

STEVNS: De to lokalarkiver i Stevns kommune, Vallø og Stevns henholdsvis beliggende i Hårlev og Store Heddinge, har sammen med 550 andre små danske lokalarkiver og professionelle arkiver skabt en unik dansk kulturskat på nettet. Kulturskatten ligger på www.arkiv.dk og sitet så dagens lys den 20. februar.
Hjemmesiden bugner af historiske billeder og originalpapirer fra blandt andet de to lokale arkiver. Den nye arkiv.dk er Danmarkshistoriens største digitale scrapbog med billeder, breve, kort og stedbeskrivelser.
”Lokalarkiverne har bidraget med masser af materiale fra vores område. Med den nye hjemmeside kan man nu sidde hjemme i sofaen og på et øjeblik få overblik over de enkelte arkivers registreringer”, siger Erik Mouritzen fra Stevns Lokalhistoriske Arkiv til Stevnsbladet.
”Med arkiv.dk har vi fået én indgang til Danmarks historie, de mange arkiver er så at sige blevet ét stort arkiv”, forklarer Erik Mouritzen.
De mange arkiver har siden slutningen af 1980’erne arbejdet med at registrere historisk materiale elektronisk. Det er det materiale, der nu bliver offentliggjort på arkiv.dk. Og der er meget mere på vej.
”Vi regner med, at alene billeddatabasen hver måned vil vokse med 25.000 nye billeder”, siger Dorthe Søborg Skriver, direktør for Arkibas, der er ejet af Sammenslutningen af Lokalarkiver og ansvarlig for arkiv.dk i en pressemeddelelse.

FAKTA:
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerede i 2013 1,8 millioner kroner til arkiv.dk. Beløbet har dækket to tredjedele af udgifterne til udviklingen.
Det er Sammenslutningen af Lokalarkiver, der står bag den nye hjemmeside, hvor man kan søge blandt en million billeder og lige så mange originalpapirer i form af for eksempel breve, kort og stedbeskrivelser.
Læs mere om Vallø Lokalhistoriske Arkiv på www.valloeark.dk og om Stevns Lokalhistoriske Arkiv på www.stevnslokalarkiv.dk
Læs mere om Sammenslutningen af Lokalarkiver på www.danskearkiver.dk

Skriv en kommentar