(Last Updated On: 21. december 2017)

Frivillighedscentret i Stevns kommune har i året 2017 haft fokus på børn og unge. Det har båret frugt, og nu er fire nye foreninger, der alle hjælper børn og unge, ved at etablere sig på Stevns. Foreningerne er Børns Voksenvenner, Mødrehjælpen, Headspace og Broen Danmark

Formand for Stevns Frivillighedscenter, Johnny Andersen og daglig leder af Stevns Frivillighedscenter, Lena Bjerrum Bach ser frem til at de fire nye foreninger starter op på Stevns. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Hårlev: Antallet af foreninger på Stevns er 194. Kun to af dem henvender sig til børn og unge: Den ene hedder AGIS, og er en forening for unge og voksne med Asperger syndrom, den anden er foreningen TUBA, som er for børn og unge, der vokser op i en familie med et alkohol- eller stofmisbrug.

– Vi kan jo se, at der mangler noget for vores udsatte børn og unge. Derfor besluttede vi i bestyrelsen, at det skulle være Frivillighedscentrets fokusområde i år, siger formanden for Stevns Frivillighedscenter, Johnny Andersen, og uddyber:

– Vores tilgang til de udsatte børn og unge har hele vejen igennem været, at det skal være helhedsorienterede og tidlige, forebyggende indsatser.

Og der er godt nyt, for allerede til næste år bliver der med stor sandsynlighed dannet fire nye foreninger eller underafdelinger, som alle arbejder for at gøre en forskel for børn og unge, som har det svært.

Mødrehjælp og voksenven

– Det er et stort arbejde at starte en helt ny forening op fra bunden. Derfor gik jeg i foråret i gang med at undersøge, hvilke foreninger, der allerede var etableret i vores nabokommuner, hvorefter jeg tog kontakt til nogle af dem, oplyser Lena Bjerrum Bach, der er daglig leder af Stevns Frivillighedscenter.

Det har blandt andet resulteret i, at Mødrehjælpen og Børns Voksenvenner – som begge har afdelinger Køge – nu arbejder på at etablere en underafdeling på Stevns.

Mødrehjælpens første projekt på Stevns bliver »Måltidet«, som handler om at mødes over maden og danne nye netværker. I januar starter Mødrehjælpen også op med startpakker til nybagte forældre og på sigt en pop-up genbrugsbutik. Mødrehjælpen har modtaget §18-midler fra Stevns Kommune til at hjælpe det hele i gang.

Foreningen planlægger i januar at afholde et informationsmøde på Frivillighedscentret i Hårlev.

Børns Voksenvenner ønsker også at starte op i det nye år. Der er allerede fundet én frivillig matcher på Stevns, og foreningen leder efter endnu én.

Dernæst bliver opgaven at få kontakt til de børn og unge, som savner en voksen at tale med – og ikke mindst at finde egnede voksenvenner til dem.

Nogen at tale med

En anden landsdækkende organisation er Headspace, som er en ungerådgvining, hvor de unge kan henvende sig og få hjælp.

Som det formuleres på headspaces hjemmeside:

»Intet er for stort og intet er for småt til, at man kan få hjælp i headspace. Det er dig, der bestemmer, hvad du vil snakke om, og det er dig, der bestemmer, hvad du vil have hjælp til. Vi er kort sagt ’nogen at tale med’. Hvis du har brug for andet end det, vi kan hjælpe med i headspace, vil vi hjælpe dig videre til nogen, der kan give dig den helt rigtige hjælp.«

Nærmeste headspace-afdeling ligger i Roskilde, som nu er gået igang med at udvide til blandt andet Stevns og Faxe kommuner. I Stevns vil det i første omgang være mentordelen, som headspace vil fokusere på.

En mentor fra headspace er en personlig støtte til den unge under 25 år, der ønsker at påbegynde eller er i gang med en erhvervsuddannelse, og som kan se fordelene i at have en frivillig mentor med på sidelinjen.

Et aktivt fritidsliv

Den fjerde forening, som planlægger at rykke ind på Stevns i det nye år, er Broen Danmark, som hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv

Foreningens formål er at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter i lokale foreninger og fritidsklubber.

Headspace og Broen Danmark har allerede afsat datoer for deres informationsmøder, som begge afholdes på Frivillighedscentret i Hårlev. Broen Danmark inviterer onsdag den 17. januar på Frivillighedscentret, mens Headspace indkalder onsdagen efter den 24. januar.

Vil man gerne være med til at gøre en forskel for udsatte børn og unge på Stevns, er det derfor bare om at sætte et kryds i kalenderen og møde op på informationsmøderne.

Fagligt og frivilligt samarbejde

For frivillighedscentret har en af kongstankerne i det indledende arbejde været at bygge bro mellem det faglige og det frivillige område. Derfor blev der i april måned nedsat en 10 mand stor arbejdsgruppe, som udover frivillige og repræsentanter fra frivillighedscentrets bestyrelse også består af børnechefen i Stevns kommune, en socialfaglig koordinator, en psykolog samt en fritidskonsulent.

– Kommunen kan ét, mens de frivillige kan noget andet. Kommunens personale har deres faglighed, og den er uundværlig, men de frivillige kan ofte uden uniform og myndighed få skabt en helt anden og ligeværdig kontakt med tillid. Kommunen kan til gengæld tilbyde den faglige og professionelle hjælp, som der er brug for, forklarer Lena Bjerrum Bach.

.Et stort projekt, som arbejdsgruppen har i støbeskeen, er oprettelsen af tilbud til børnefamilier, hvor de frivillige og Stevns kommune går sammen om at hjælpe familierne i fællesskab.

– Vi vil gerne sikre tidlig og hurtig hjælp – og meget gerne hjælp til selvhjælp – som kan være med til at styrke barnet og familien, forklarer Johnny Andersen. Der er tale om et flerårigt projekt, og første milepæl bliver at få sendt ansøgning om fondsmidler afsted i løbet af 2018.
rmh

 

Skriv en kommentar