(Last Updated On: 13. december 2021)

Boesdal Kalkbrud: Byggeriet af det kommende besøgscenter for Verdensarv Stevns skrider frem: store jerndrager og stilladser fylder i øjeblikket godt op på byggepladsen, og allerede nu er flere af de meterhøje betonstøbte vægge kommet op. Der arbejdes på højtryk for at få det hele klar til åbning i sommeren 2022.

Fredag i sidste uge var dagen for en af de helt store milepæle i byggeriet: Her blev en ikke mindre en 34 tons tung betonklods hejset godt fem meter ned og placeret 47 centimeter over nuværende ’gulvhøjde’ i det område af besøgscentret, der kommer til at hedde ’Wonderzone’. Her vil man, når besøgscentret åbner til næste sommer, kunne opleve tiden lige før, under og efter meteornedslaget for 66 mio. år siden, forklarede besøgscentrets direktør, Steen Bonke Sørensen.

– Det, som vi oplever lige nu, er et kæmpeøjeblik i arbejdet med at gøre verdensarven tilgængelig for offentligheden, sagde Tove Damholt, der er chef for Stevns Klint Verdensarvskontor, og hun benyttede lejligheden til at udtrykke sin taknemmelighed for den store indsats, som mange yder i forbindelse med arbejdet.

Også borgmester Anette Mortensen (V), der desuden er formand for Fonden Stevns Klint Besøgscenters bestyrelse, var til stede på den særlige mærkedag.

– Det her er en af de helt store milepæle, og det næste store skridt bliver at lukke bygningen – og så glæder jeg mig også til at få pakket betonklodsen ud, sagde Anette Mortensen.

Hvad der skal ’pakkes ud’, er en stor kridtblok med en tydelig stribe af fiskeler, som gemmer sig under det grå betonlag.

Kridtblokken, der en septembermorgen i 2019 blev hejst op fra Omya A/S’s kridtbrud ved Sigerslev, blev derefter støbt ind i beton og har siden stået opbevaret på p-pladsen ved kalkbruddet i Boesdal. I blokken ses en tydelig stribe af det 66 millioner år gamle fiskeler, der som bekendt er årsagen til, at Stevns Klint i 2014 blev udnævnt til Unesco Verdensarv.

Betonklodsen blev fredag middag løftet op af en rød kæmpekran – som stod placeret oppe på terræn og var stabiliseret med passende modvægt – så kranen kunne løfte den tunge betonklods op i vejret, svinge den gennem luften og derefter hejse den godt 5 meter ned og placere den med få millimeters nøjagtighed på et fundament, der er placeret på betongulvet i den nye udstillingshal.

– Vi har taget højde for, at der skal lægges et gulv oven på betonfundamentet. Når gulvet i besøgscentret er lagt vil striben med fiskeler kan ses i cirka 1,10 meters højde. forklarede Steen Bonke Sørensen.

Og som borgmesteren konstaterede, så vil blokken blive stående der ud i al evighed.
rmh

Se billederne fra en af de helt store milepæle i byggeriet af besøgscentret for Verdensarv Stevns. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

 

Skriv en kommentar