(Last Updated On: 13. september 2017)

Det berømte fiskeler i Stevns Klint. (Illustration: Østsjællands Museum)

Stevns Klint: På Østsjællands Museum har man de sidste to år arbejdet på et møjsommeligt geologisk detektivarbejde for at få afdækket, hvordan fiskene udviklede sig hen over den geologiske grænse mellem kridt- og tertiærtiden, bedre kendt som K/T grænsen; det som man i Stevns Klint kan se som fiskeleret.

– Rundt omkring i verden har der tidligere været lavet studier og sammenligninger af fiskefaunaen fra henholdsvis kridt- og tertiærtiden, men disse studier har altid lidt under, at man ikke havde en komplet lagserie som den, der findes ved Stevns Klint. Takket være det nye studie kan vi nu fastslå, at de fisk, der uddøde, forsvandt lige under grænsen, og de nye dominerede arter af fisk opstod ganske hurtigt, indenfor få tusinde år efter grænsen, fortæller museumsinspektør for Geomuseum Faxe, Jesper Milàn.

Desuden viser det sig også, at den fiskefauna, der opstod efter katastrofen, eksisterede stort set uændret op gennem de næste mange millioner år. Studiet beskriver endvidere – og det for første gang videnskabeligt – det hidtil eneste kendte samlede skelet af en fisk, der er fundet i fiskeleret.

På Geologiens Dage, lørdag den 16. september vil Jesper Milàn fortælle hele historien om fisken i fiskeleret på Stevns Museum.

Studiet er netop blevet publiceret i tidsskriftet »Bulletin of the Geological Society of Denmark«.

Projektet er støttet af en bevilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg.
rmh

 

Skriv en kommentar