(Last Updated On: 18. august 2020)

FOA påviser misforhold i ældreplejen. Stevns er ikke helt enig, og påviser at der de sidste tre år er kommet flere ressourcer til ældreplejen

Henning Urban Dam Nielsen klippede snoren, da Brohøj Botilbud og Psykiatricenter blev indviet i 2019. Nu gælder det ældreplejen på Stevns. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Af Klaus Slavensky

Ældrepolitik: Fagforeningen FOA har foretaget en landsundersøgelse af antallet af ældre og antallet af det personale, som skal varetage ældreplejen.

Konklusionen er, at i de sidste 10 år er antallet af ældre over 75 år steget med 33 procent, samtidig med at antallet af kommunalt ansatte sosu-medarbejdere er faldet med seks procent.

”Hul i hovedet”

Det er en helt uholdbar situation, mener formanden for social og sundhedssektoren i FOA, Torben Klitmøller Hollmann.

– Der er mange vigtige ingredienser, når man skal skabe en tryg og god ældrepleje. Men helt fundamentalt begynder det med mennesker, dygtige ansatte, der har frihed og mulighed for at tilbyde de ældre den hjælp de har krav på og behov for. De her tal er jo hul i hovedet. Det er en opskrift på problemer, når man skærer i antallet af ansatte mens mængden af borgere bare vokser, siger Torben Hollmann.

Stevns halter efter

Undersøgelsen bygger på tal fra Kommunernes- og Regionernes Løndatakontor.

– Det er desværre en landsdækkende tendens, som vi er nødt til at vende, hvis vi vil bevare en værdig ældrepleje, siger Torben Hollmann.

Han anerkender, at det kan være svært for kommunerne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i en tid, hvor ældreandelen af befolkningen vokser, og hvor mange ansatte i sektoren trækker sig tilbage på grund af alder.

FOA’s tal viser, at der på Stevns er kommet 837 flere ældre over 75 år siden 2009, hvilket er en stigning på 52 procent, men samtidig er der blevet fire procent færre medarbejdere.

Stevns nabokommuner har også fået flere ældre medborgere, i Køge er stigningen 66 procent og i Faxe 48 procent flere ældre over 75 år, men begge kommuner har samtidig øget medarbejdertallet med syv procent.

Medarbejdertal stiger

Stevnsbladet har vist disse tal til formanden for Social- og sundhedsudvalget på Stevns, Henning Urban Dam Nielsen (S).

– Jeg kan læse kortet og betvivler ikke tallene. Jeg har dog lært, at man altid skal være lidt forsigtig med at drage meget firkantede konklusioner på den baggrund. Det er i hvert fald vigtigt, at vide hvordan tallene er fremkommet, lyder det fra udvalgsformanden.
Stevns Kommune har efterfølgende sendt Stevnsbladet en opgørelse over forvaltningens registrering af medarbejdere, som over en 10-årig periode er samstemmende med FOA’s tal, men som dog viser en stigende tendens i antallet af medarbejdere, som er samlet for både hjemmehjælpere, sosu-assistenter, sosu-hjælpere og sygehjælpere.

I 2010 var der i alt 309 fuldtidsansatte plus 36 timelønnede, i 2015 var tallet faldet til 285 på fuldtid og 38 på timeløn, og i 2020 er tallet for fuldtidsansatte steget til 288 og tilsvarende til 53 for timelønnede.

Et komplekst område

Henning Urban Dam Nielsen understreger, at Stevns Kommune derudover også har en privat leverandør, som løser en del af opgaven, og at dette, i rapporten, kan fremstå som et fald i personaletallet.

– Når det er sagt, er der nok ingen tvivl om, at ældreområdet kommer i fokus i dette efterår. Det vil jeg glæde mig til, da jeg anser det for et af vores vigtigste kommunale velfærdsområder. Generelt mener jeg, at vi på mange måder tager os godt af vores ældre på Stevns, siger han.

Udvalgsformanden fremhæver, at Kommunernes Landsforenings nøgletal viser, at Stevns er en af de kommuner, der bruger færrest kroner i gennemsnit pr. ældre.

– Det hele vidner for mig om, at området er mere komplekst end som så. I løbet af de næste måneder vil jeg bede vores forvaltning om at analysere området nærmere, så vi kan få det mest retvisende billede af, hvordan vi prioriterer området på Stevns, forklarer og understreger, at man på Stevns fra 2021 vil benytte en ny ressourcetildelingsmodel.

– Denne nye model tager flere elementer med end i dag. Dette i sig selv, forventer jeg, vil tilføre området flere ressourcer. I sidste ende vil det hele dog afhænge af det budget for 2021, som vi er i gang med at forhandle. Jeg vil sætte ældrepleje øverst på dagsordenen, og håber også at kommunalbestyrelsens øvrige partier vil gøre det samme,slutter han.

Henning Urban Dam Nielsen nævner desuden, at man på ældreområdet også vil igangsætte en drøftelse af kultur, værdighed, ordentlighed og lignede blandt personalet på ældreområdet.

Skriv en kommentar