(Last Updated On: 30. august 2022)

Stevnsborgerne har brug for flere dagligvarebutikker. I Hårlev og Rødvig er efterspørgslen særlig stor; det skal politikerne og kommuneplanen ikke bremse for.

Nye huse skyder op af jorden, flere flytter til Stevns. Hårlev har i mange år haft et stort behov for endnu en dagligvarebutik. Super Brugsen i Hårlev gør en stor forskel lokalt – men vi ønsker et varieret udbud, når indkøbene skal gøres. Men kommuneplanen imødekommer ikke de rammer som efterspørges, når der skal etableres en ny moderne butik i området.

Derfor ønsker vi, i drøftelserne af kommuneplanen, at vi tør se på nye muligheder. Det kunne f.eks. være Industrivej eller den del af Køgevej – som ligger inde i byen – så det stadig er i gåafstand. Det vigtige er, at der er god infrastruktur, som leder både borgere og lastbiler derhen. Nemt og forsvarligt.

I Rødvig valfarter turisterne til. Byen og området bliver besøgt som aldrig før. Vi ved, at en turist i Danmark ca. bruger 1/4 af deres lommepenge i dagligvarebutikker – hvis vi vel at mærke gør det nemt for dem. Det er altså mange lokale arbejdspladser, som ligger gemt her; især med den udvikling, der også vil være efter åbningen af oplevelsescenteret.

Vi håber, at borgerne – som led i drøftelse af kommuneplanen. – vil påvirke flere af de politiske partier til at åbne døren og muligheden for, at flere dagligvarebutikker vil investere og etablere sig i vores skønne kommune. Den sande vinder af et varieret udbud af dagligvarebutikker er kunderne.

Så skal vi ikke bare se at komme igang?

Den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen

Skriv en kommentar