(Last Updated On: 28. marts 2017)

For tredje år i træk er der kommet flere borgere i kommunen. Blandt tilflytterne er familier med børn

Især i Strøby Egede er der mange nye byggerier, både afsluttet, igangværende og på tegnebrættet. (Foto: Stevns kommune)

Stevns: Indbyggertallet i Stevns kommune steg fra 2015 til 2016 med 232 personer, hvilket svarer til en vækst på 1,04 procent. Der er nu 22.492 borgere i kommunen.

– Der kan være flere årsager til, at vi vokser lige nu, men det er min vurdering, at det primært skyldes, at vores boliger har en attraktiv prissætning i forhold til kommuner tættere på København, fortæller borgmester Mogens Haugaard Nielsen, løsgænger.

Han nævner også de nye udstykninger, hvor børnefamilier kan få skiftet deres lejlighed i for eksempel København ud med et nyt hus i nærheden af vandet, naturen og institutioner og skoler.

Endvidere fremhæver borgmesteren en acceptabel afstand fra arbejdspladser i hovedstadsområdet samt en formodning om, at væksten i nabokommunen Køge smitter af på Stevns.

– Som en sidste faktor vil jeg fremhæve Stevns Klints udnævnelse til UNESCO verdensarv. Det har øget kendskabet til Stevns kommune og dermed fået en afsmittende effekt på tilflytningen, slutter Mogens Haugaard Nielsen.

Flere børn og færre dødsfald

Væksten i Stevns Kommune skyldes primært en nettotilflytning på 163 personer, hvilket vil sige, at der er flere personer, som flytter til kommunen end fra kommunen. I alt flyttede 1.483 personer til Stevns Kommune i 2016, mens 1.320 personer flyttede fra kommunen.

Der ses generelt en nettotilflytning af voksne i trediverne og børn i førskolealderen, hvilket tyder på, at børnefamilier vælger at bosætte sig på Stevns.

Der har været en lille stigning i antallet af fødte fra 172 fødte i 2015 til 176 fødte i 2016.

Antallet af døde er også faldet en smule fra 259 døde i 2015 til 250 døde i 2016.

Indvandringen har været stigende og nettoindvandringen er næsten fordoblet siden 2013 fra 95 til 159. Indvandringen er dog faldet en smule det sidste år.

Sammenlignet med nabokommunerne Køge og Faxe har Stevns Kommune haft den kraftigste vækst i befolkningen i 2016. I Køge Kommune var tilvæksten på 0,4 procent, mens den i Faxe kommune var på 0,85 procent.
rmh

 

Skriv en kommentar